Lokalni ombudsman grada Kragujevca na konferenciji „Radnopravni aspetki ljudskih prava – teorija i primena“

U organizaciji Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Kancelarije lokalnog ombudsmana grada Kragujevca i Kancelarije lokalnog ombudmana grada Niša, u Palati Srbija održana je konferencija na temu „Ravnopravni aspekti ljudskih prava – teorija i primena“.

Kragujevačka Kancelarija lokalnog ombudsmana je bila prva koja je potpisala sporazum u saradnji sa Republičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova što je ubrzo dalo rezultate kroz uspešno rešavanje problema na terenu, posredovanjem Kancelarije i Republičke agencije.

Ubrzo po potpisivanju ovog korisnog sporazuma smo bili u prilici da ga primenimo u praksi, koja se ovoga puta pokazala kao efikasna, na zadovoljstvo oštećenog građanina od strane poslodavaca, dok sa druge strane poslodavaci su pokazali dobru volju da naše predloge sporazuma prihvate, jer su išli i u njihovu korist u kontekstu smanjenja troškova eventualnog parničkog postupka, rekla je obraćajući se prisutnima Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca. Ona je dodala da građani i građanke koji imaju ovakav problem ne treba da zaziru od obraćanja miriteljima i arbitrima Agencije za mirno rešavanje radnih sporova do kojih mogu doći preko Kancelarije lokalnog ombudsmana.

Jedno od zapaženih uvodnih izlaganja na skupu, upravo na ovu temu, dala je dr Gordana Damjanović, pomoćnica gradončelika za zdravstvenu i socijlnu zašitu, ljudska i manjinska prava, koja se u svom izlaganju osvrnula na specifične radno pravne probleme koje u Kragujevcu imaju ustanove socjalne i zdravstvene zaštite, gde sporovi između zaposlenih i poslodavaca umeju da budu jako dugi, da završe na sudu, i na kraju sve troškove oštećenom plati gradski budžet. Zato je i pomoćnica gradonačelnika Kragujevca pozdravila saradnju ombudsmana i Republičke agencije za mirno rešavanje radnih povreda prava.

Na konferenicji je bilo raspravljno o radnopravnim aspetkima u odnosu na koje mogu regovati sami lokali i regionalni ombudsmani u svojim mestima nadležnosti, ali i o složenijim problemima i pitanjima koja su ombudsmani rešavali u saradnji sa Repubičkom agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

Na stručnoj konferenciji „Radnopravni aspekti ljudskih prava – teorija i primena“ učestvovalo je više od 20 ombudsmana i zamenika iz svih lokalnih samouprava u Srbiji. Radni deo konferencije je otvorio mr Zoran Pašalić, Zaštitnik građana Republike Srbije, dok su u svečanom delu sesije govorili: prof.dr Bojan Udarević sa Pravnog fakulteta Uiverziteta u Kragujevcu, prof.dr Marko Davinić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof.dr Živko Kulić, miritelj i arbitar Republičke gencije za mirno rešavanje radnih sporova.

Post Author: Milan

Ostavi komentar