Krunisan je srpski kralj Stefan Dečanski Nemanjić

Srpski kralj Stefan Dečanski Nemanjić, sin kralja Milutina, krunisan je 1322 godine u manastiru Žiča. Tokom vladavine do 1331, pobedio je vojsku bosanskih feudalaca, a kad su Bugarska i Romeja (Vizantija) protiv Raške sklopile vojni savez, ne čekajući napad potukao je Bugare kod Velbužda i osigurao prevlast nad Makedonijom, čime je srpska država postala najmoćnija na Balkanu. U spomen na tu bitku u Metohiji podigao je manastir Dečani, po kojem je nazvan Dečanski.

Semjuel Morze priredio je 1838 godine prvu javnu demonstraciju telegrafa.

Kod Mojkovca, na desnoj obali reke Tare, u Prvom svetskom ratu počela je 1916 godine petodnevna bitka Prve sandžačke divizije (6.500 boraca) crnogorske „Sandžačke vojske“ i austrougarske 53. i 62. divizije (oko 20.000 vojnika). U vreme povlačenja srpske vojske pravcem Andrijevica-Podgorica-Skadar, Crnogorci su neviđenom hrabrošću, pod komandom načelnika štaba crnogorske Vrhovne komande divizijara Janka Vukotića, odbacili trostruko jačeg neprijatelja i Srbijancima omogućili prolaz do albanskog primorja.

Jugoslovenski kralj Aleksandar I Karađorđević suspendovao je 1929 godine ustav i zaveo diktaturu.

 

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar