Kapitulacijom Nemačke okončan Prvi svetski rat, umrla kneginja Milica

Umrla je 1405 godine srpska kneginja Milica, žena kneza Lazara Hrebeljanovića. Posle Kosovske bitke 1389, sklopila je mir s Turcima i upravljala Srbijom u ime maloletnog sina Stevana. Kad je on postao punoletan, zakaluđerila se, ali je i dalje znatno uticala na državne poslove, smirujući razmirice između Stevana i drugog sina Vuka. Podigla je manastir Ljubostinja na mestu gde je bila crkvica svetog Stevana, blizu dvora svog oca, koji se u narodnim pesmama pominje kao Jug Bogdan. U narodnim pesmama je zvana carica, a umrla je i sahranjena u Ljubostinji kao monahinja Evgenija.

Rođen je 1726 godine srpski istoričar i pisac Jovan Rajić, jedan od najučenijih kaluđera svog doba. U istorijskom spevu „Boj zmaja s orlovi“ opevao je borbu Otomanskog carstva protiv Rusije i Austrije. Glavno delo, „Istorija raznih slovenskih naroda, naipače Bolgar, Horvatov i Serbov“, pisao je na osnovu izvornih dokumenata. Kao prva istorija Južnih Slovena, ovo delo je, uprkos nedostacima, veoma uticalo na srpsku istorijsku nauku u prvoj polovini 19. veka.

Potpisivanjem kapitulacije Nemačke u železničkom vagonu u francuskom mestu Kompijenj, okončan je 1918 godine Prvi svetski rat, u kojem je poginulo najmanje deset miliona vojnika, a još toliko ljudi umrlo je od bolesti i gladi. Srazmerno najveće žrtve podnela je Srbija, izgubivši 26 odsto stanovništva – 400.000 vojnika i 640.000 civila.

U Parizu je 1927 godine potpisan jugoslovensko-francuski pakt, kao reakcija na italijansko-albanski pakt iz novembra 1926, kojim je fašistička Italija dobila protektorat nad Albanijom, što je bila prva etapa za njen prodor na Balkan. Italijanski fašistički diktator Benito Musolini sklopio je 1927. pakt i s Mađarskom da bi je okrenuo protiv Jugoslavije, pregovarao je s hrvatskim fašističkim teroristom Antom Pavelićem i komitsko-kosovsko-pravaškim grupama.

Izabrana je 1945 godine Ustavotvorna skupština Demokratske Federativne Jugoslavije. Na prvim posleratnim izborima – nad kojima su isključivu kontrolu imali komunisti, koji su monopolisali fizičku silu – pravo glasa imali su svi građani s navršenih 18 godina života, bez obzira na pol, rasu, obrazovanje, veroispovest, izuzimajući optužene za saradnju s okupatorom tokom Drugog svetskog rata.

Post Author: Milan

Ostavi komentar