Izvršen je atentat na Martina Lutera Kinga

Ignacijo Lojola postaje 1541 godine prvi starešina, tj. general i osnivač jezuitskog monaškog reda, čiji je cilj bio borba protiv protestanata i svih protivnika katoličke crkve. Katolička crkva je Lojolu proglasila svecem.

Rođen je 1825 godine srpski filolog Đura Popović, poznat kao Đura Daničić, prijatelj Vuka Karadžića i njegov saradnik u borbi za reformu srpskog jezika i pravopisa. Radio je kao bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, sekretar Društva srpske slovesnosti i profesor Liceja i Velike škole. Karadžićeve i sopstvene poglede na jezik dosledno je sproveo u prevodima s latinskog „Starog zaveta“. Objavio je više dela iz stare srpske književnosti („Žitije sv. Save“ od Teodosija, „Žitije sv. Simeona i sv. Save“ od Demontijana…). Neprocenjivu vrednost ima njegov rad na rečniku. Izdao je „Rječnik iz književnih starina srpskih“ i započeo veliki istorijski „Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika“. Ostala dela: „Mala srpska gramatika“, „Srpska sintaksa“, „Oblici srpskog jezika“.

Rođen je 1860 godine srpski pisac Vojislav Ilić, osnivač moderne srpske lirike i tvorac verističkog izraza u srpskoj poeziji. Njegova lirika označila je raskid s romantičarskom poezijom i obeležena je misaonim skepticizmom. Pisao je elegične, setne pesme u kojima preovlađuju motivi prošlosti i samoće („Zimska idila“, „Jesen“, „Ja ništa više ne verujem“, „Tamara“, „Istok“). Radio je kao korektor Državne štamparije u Beogradu, pisar ministarstva unutrašnjih poslova, učitelj u Turn Severinu i diplomatski činovnik u Prištini i Solunu. Dela: dva izdanja „Pesama“ objavljena za života i sabrana dela, objavljena posthumno.

Dogodio se 1905 godine zemljotres u Kangri, u Indiji, u kojem je poginulo 370.000 ljudi.

Republika Kina proklamovala je 1912 godine vlast nad Tibetom.

Prvog dana generalnog štrajka studenata Beograda, Zagreba, Ljubljane, Skoplja i Subotice protiv fašizacije zemlje i vlade Milana Stojadinovića – policija je 1936 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu ubila studenta prava Žarka Marinovića. U znak sećanja na taj događaj, 4. april se obeležava kao Dan studenata Beogradskog univerziteta.

Izvršen je 1968 godine atentat na Martina Lutera Kinga u Memfisu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar