Donet Dušanov zakonik

Državni sabor u srpskom prestonom gradu Skoplju usvojio je 1349 godine prvi deo Dušanovog zakonika, tj. „Zakonik blagovjernago cara Stefana“, kako je glasio zvaničan naziv, kojim su utvrđena opšta načela uređenja tada najmoćnije države na jugoistoku Evrope. Pored odredaba ustavnog karaktera, Zakonik je regulisao prava staleža, štiteći i najniže staleže, a imao je i kazneno-pravne i procesno-pravne odredbe i odredbe iz porodičnog i naslednog prava. Zakonik je 1354. dopunjen drugim delom na Državnom saboru u Serezu. Rađen je na osnovu običajnog prava, crkvenog zakonodavstva i romejskog (vizantijskog) prava. Proklamovao je načelo zakonitosti – zakon je jači i od suprotne volje vladara. Sačuvano je 25 prepisa, ali original nije. Najstariji prepis iz 14. veka sačuvan je u srpskom manastiru u Strugi (sada je u Moskvi). Prizrenski prepis iz 15. veka čuva se u Prizrenskoj episkopiji.

Umro je 1506 godine moreplovac Kristofor Kolumbo, i to u nemaštini, u 56. godini života.

Levi Štraus 1874 godine izbacuje na tržište prve farmerke sa bakarnim nitnama po ceni $13.50 ѕa tuce.

Amelia Earhart 1932 godine postaje prva žena koja je sama preletela Atlantik.

Sovjetski parlament doneo je 1991 godine zakon kojim je stanovništvu omogućeno da slobodno putuje u inostranstvo.

Post Author: Milan

Ostavi komentar