Bez vode sledeći potrošači

JKP Vodovod i kanalizacija Kragujevac danas bez vode ostavlja sledeće potrošače :

Bresnica III, ul. Grada Piteštija 108 ( od 08:00 do 11:00 časova ), popravka hidranta.
Bresnica, ul. Dušana Bokana 18/4 ( od 11:00 do 15:00 časova ), popravka priključka.
Ždraljica, ul. Kosančić Ivana br.3 ( od 15:00 do 19:00 časova ), popravka priključka.
Osojak, ul. Osojak kod kafane New York ( od 08:00 do 11:00 časova ), ulična linija.
Nikšić, ul. Nikšić – kod doma ( od 11:00 do 15:00 časova ), ulična linija.
Osojak, ul. Osojak na obali ( od 15:00 do 19:00 časova ), ulična linija.

Napomena: Plan isključenja je podložan promenama usled nepredvidivih komplikacija u toku izvođenja popravki i usled pojave novih većih havarija.

Post Author: Milan

Ostavi komentar