Anketa o kvalitetu pružanja komunalnih usluga JKP Vodovod i kanalizacija

U cilju podizanja nivoa kvaliteta usluga koje pruža javno – komunalno preduzeće JKP Vodovod i kanalizacija, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, sprovodi se postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pruženih usluga. Građani će moći da se izjasne o kvalitetu usluga popunjavanjem ankete, ali i upućivanjem predloga, kritika ili pohvala.

JKP Vodovod i kanalizacija poziva građane da učestvuju u anketiranju kako bi primedbama, predlozima i sugestijama doprineli kvalitetnijem i efikasnijem poslovanju. Anketa će biti dostupna na sajtu preduzeća https://jkpvik-kg.com/anketa/ i na zvaničnoj internet stranici grada www.kragujevac.rs.

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac postupak izjašnjavanja korisnika sprovodiće u periodu od 30. novembra do 30. decembra tekuće godine.

Post Author: Milan

Ostavi komentar