Građani ocenjuju rad komunalnih preduzeća

Ukoliko odbornici Skupštine grada usvoje izmene i dopune odluka o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda kao i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, građanima Kragujevca će prvi put biti omogućeno da učestvuju u kontroli kvaliteta usluga koje pružaju JKP “Vodovod i kanalizacija“ i Energetika. Na taj način oni će dobiti priliku da se u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, izjašnjavaju o pruženim uslugama.

To praktično znači da će preduzeće jednom godišnje biti dužno da sprovede postupak izjašnjavanja korisnika o kvalitetu pruženih usluga u trajanju od najmanje 30 dana. Javni poziv biće objavljen u sredstvima javnog informisanja, na zvaničnoj interent stranici grada Kragujevca i preduzeća. Ukoliko rezultati izjašnjavanja građana pokažu da nisu zadovoljni, gradska uprava ima obavezu da preispita rad komunalnih preduzeća, sačini predlog mera i naloži da nedostatke otklone u roku od tri meseca.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar