Odigrala se bitka kod Lepanta

U blizini Lepanta (severna obala Korintskog zaliva) odigrala se 1571 godine velika pomorska bitka u kojoj su udružene flote Svete lige pod komandom Don Huana od Austrije potukle tursku flotu. Padom Beograda u turske ruke ugušen je 1813 godine Prvi srpski ustanak i Turci su uspostavili upravni aparat i organizaciju kakva je postojala pre izbijanja […]