Napoleon pokrenuo invaziju na Rusiju, Kralj Petar I Karađorđević započeo vladavinu

Englezi su 1665 godine promenili ime gradu Novi Amsterdam u Njujrok, nakon što su se Holanđani povukli. Počela je 1812 godine Napoleonova neuspešna invazija na Rusiju. Odigrana je 1839 godine prva bejzbol utakmica u Americi. Mađari su 1848 godine napali Sremske Karlovce, sedište Glavnog odbora Srba u Ugarskoj, gde je u maju 1848. Skupština Srba […]