Završna konferencija projekta protiv diskriminacije

U zgradi Gradske uprave danas je održana završna konferencija „Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije“ na kojoj su predstavljeni ciljevi i rezultati projekta koji su ostvareni tokom projekta započetog 2019. godine.

Ovaj projekat započet je u godini kada svetska pandemija nije bila na vidiku, ali smo uprkos teškoćama u poslednjih nekoliko meseci uspeli da ga privedimo kraju. Aktivnosti su, kazala je Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i menadžerka projekta bile usmerene na osnaživanje romskih porodica radi mapiranja potreba stasale dece za pripremni predškolski razred, zatim prevenciju osipanja iz obrazovnog sistema i jačanje kapaciteta roditeljskih kompetencija. Promocija prava, prevencija diskriminacije, socijalizacija romske dece i jačanje uloge roditelja i dece u obrazovnom sistemu, takođe su bile njegove komponente. Jedan od benefita projekta je bolja organizovanost i saradnja Mobilnog tima za inkluziju, jačanje kompetencija romskog zdravstvenog medijatora, stručnih radnika, nastavnika i digitalizacija jer će posle njega dve osnovne škole, predškolska ustanova Đurđevdan i Kulturno obrazovna zajednica Roma „Romanipen“ zadržati po interaktivnu tablu, a deca biti obezbeđena tabletima. Projekat „Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije“ značajno je doprineo operativnom planu i strateškim dokumentima koji se razvijaju u skladu sa nacionalnom strategijom donetom za period do 2026. godine. Kroz projekat se rodila ideja da u operativni plan uvrstimo nagrade za najmanji apsentizam koje će biti uručene na svetski Dan Roma i to za 20 najboljih romskih porodica čija su deca najviše pratila nastavu na daljinu i postigla rezultate, a kroz još jedan projekat planirane su nagrade za srednjoškolce i visokoškolce iz romske populacije koji imaju najbolja postignuća, kazala je Damnjanović.

Više od dve trećine projekta realizovalo se u pandemijskim uslovima zbog čega je bila otežana direktna aktivnost sa korisnicima, ali smo uspeli da se organizujemo i metodološki primenimo sve što je bilo neophodno, kazao je Božidar Nikolić, koordinator projektnih aktivnosti iz organizacije KOZ „Romanipen“. Prvi put smo bili u prilici da aktivnosti sprovodimo onlajn i to su deca prihvatila na dobar način, tako da ćemo uz 69 tableta koje će dobiti romski đaci i opremu za implementacione partnere, za nastavu na daljinu biti spremne i predškolske ustanove i osnovne škole i „Romanipen“ kao organizcija koja radi direktno sa korisnicima, kazao je Nikolić.

Inače,  projekat „Zajedno od ranog uzrasta protiv diskriminacije“ finansiran sredstvima Evropske unije, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština i grada Kragujevca u partnerstvu sa Osnovnom školom „Natalija Nana Nedeljković“ i Predškolskom ustanovom „Đurđevdan“ realizovala je Obrazovno – kulturna zajednica Roma „Romanipen“.

Post Author: Milan

Ostavi komentar