Zapošljavanje mladih – potrebe privrede i mogućnosti Univerziteta

Na inicijativu grada Kragujevca, a u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Šumadije i Pomoravlja i Univerzitetom u Kragujevcu, započete su pripreme za organizaciju foruma “Zapošljavanje mladih – potrebe privrede i mogućnosti Univerziteta”. Cilj foruma je da mladi steknu određena saznanja koja će uticati na njihovu odluku o budućem obrazovanju i stručnom usavršavanju. Forum je zamišljen kao skup više panel diskusija na kojima bi učestvovali predstavnici privrede, Univeriteta u Kragujevcu, civilnog sektora koji se bavi pitanjima mladih i lokalne samouprave.

Smatramo da je od velikog interesa za mlade ljude da na jednom mestu čuju kakve mogućnosti nude obrazovne institucije i za kojim radnim mestima će u budućnosti postojati potražnja na tržištu rada, istakao je Stefan Jovanović pomoćnik gradonačelnika za omladinu i saradnju sa Univerzitetom. Informacije koje dobiju od strane kompetetnih učesnika skupa, usmeravajuće će delovati na mlade po pitanju njihovih odluka o sticanju formalnog i neformalnog obrazovanja. Smatramo da je naša obaveza da planskim aktivnostima i saradnjom lokalne samouprave, privrede, obrazovnih institucija i civilnog sektora, pristupimo što bližem usklađivanju potreba tržišta rada i obrazovanja mladih ljudi, poručio je Jovanović. To je samo jedna od mera koja bi trebalo da omogući funkcionalno profesionalno savetovanje, podršku pri izboru zanimanja i sticanju neophodnog iskustva, a sve u cilju podsticanja bržeg zapošljavanja mladih.

Post Author: Milan

Ostavi komentar