Zamena eKG kartica od 14.marta

JKP Šumadija obaveštava korisnike Javnog transporta putnika da svoje eKG kartice koje su kupili u 2019. godini (sa rokom važenja od 3 godine) treba da zamene u prostorijama JKP Šumadija Kragujevac u ulici Kralja Petra I br. 22, počev od 14. marta 2022. godine i to za sledeće kategorije:
A2-Strani državljani-od 14. marta 2022. godine,
P1-Učenici Osnovnih škola bez prava na besplatan prevoz-nakon osmog razreda
P2-Učenici Srednjih škola bez prava na besplatan prevoz-nakon završene škole
P3-Studenti-od 14. marta 2022. godine
P4-Penzioneri-od 14. marta 2022. godine
P5-Nezaposlena lica-od 14. marta 2022. godine
P6-Korisnici prava na socijalnu pomoć-od 14. marta 2022. godine
B1-Učenici Osnovnih škola sa pravom na besplatan prevoz-Nakon osmog razreda
B2-Učenici Srednjih škola sa pravom na besplatan prevoz-Nakon završene škole
B3-Trudnice-od 14. marta 2022. godine
B5-Ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi rata-od 14. marta 2022. godine
B6-Gluva i nagluva lica-od 14. marta 2022. godine
B7-Slepa i slabovida lica-od 14. marta 2022. godine
B8-Lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije-od 14. marta 2022. godine
B9-Lica obolela od mišićne distrofije-od 14. marta 2022. godine
B10-Lica obolela od multiple skleroze-od 14. marta 2022. godine
B11-Dijalizirana, transplantirana lica i hronični bubrežni bolesnici-od 14. marta 2022. godine
B12-Lica sa lakom, umerenom, teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja-od 14. marta 2022. godine
B13-Dobrovoljni davaoci krvi koji su dali krv 75 i više puta-od 14. marta 2022. godine
B17-Civilni invalidi rata-od 14. marta 2022. godine
B18-Korisnici prava na porodičnu invalidninu na osnovu palog borca-od 14. marta 2022. godine
Zamena eKG kartice vrši se u mesecu u kome je izdata 2019. godine, a od dokumentacije je potrebna lična karta. Cena zamene iznosi 300,00 dinara.
Kategorije za koje nije potrebna zamena eKG kartica su sledeće:
Nepersonalizovane kartice-ne menjaju se u 2022. godini
A1-Građani Republike Srbije-ne menjaju se u 2022. godini
B4-Lica sa i preko 65 godina starosti-od oktobra 2022. godine.
Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Službu korisničkog servisa na broj telefona (034) 300-371.

Post Author: Milan

Ostavi komentar