Zakazana peta sednica Skupštine grada po hitnom postupku

Nakon održanih konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, zakazao je petu sednicu po hitnom postupku u ovom sazivu gradskog parlamenta za četvrtak, 10. februar 2022. godine u 11 časova.

Dobio sam predloge sa zahtevima za zakazivanje sednice po hitnom postupku od dva ovlašćena predlagača – odbornika odborničke grupe Srpske napredne stranke i Gradskog veća, kazao je predsednik Skupštine grada Kragujevca Miroslav Petrašinović. Pošto sam procenio da bi nezakazivanje sednice po hitnom postupku moglo da dovede do ozbiljnih teškoća i promena u realizaciji Odluka koje je donela Narodna skupština, a koje mi implementiramo kroz naše Odluke, kao i u funcionisanju naših preduzeća, odlučio sam da oba zahteva prihvatim i zakažem sednicu po hitnom postupku.

Zahtev za zakazivanje sednice po hitnom postupku koji je potpisala jedna trećina odbornika tiče se novog Zakona o lokalnim izborima koji je usvojila Narodna skupština i koji je stupio je na snagu. Zakon o lokalnim izborima je obavezao nas, kao jedinicu lokalne samouprave, da od momenta kada stupi na snagu, imamo rok od osam dana da održimo sednice skupština gradova i opština i da na njima donesemo novu Odluku o formiranju Gradske izborne komisije.

Novina u ovom Zakonu je da sada Gradska izborna komisija, pored predsednika, ima i deset članova, zamenika predsednika i zamenike članova. Sve odborničke grupe, srazmerno broju odbornika koje imaju u Skupštini grada Kragujevca, dostavile su predloge za svoje kandidate za članove i zamenike članova Gradske izborne komisije što će sutra biti razmatrano kao druga tačka Dnevnog reda.

Predlog Gradskog veća odnosi se na set Odluka koje se tiču izgradnje stadiona „Čika Dača“. Da bismo mogli da izgradimo stadion, potrebno je najpre da imamo građevinsku dozvolu. Sredstva su obezbeđena, a ima i najava da će veoma brzo biti stavljena na raspolaganje Gradu.

Na sednicama u prethodnom sazivu 2017. godine, na pomoćnom terenu oko stadiona stavljena je hipoteka zbog duga koji imamo prema Poreskoj upravi, kada su u pitanju porezi i doprinosi na isplaćene zarade za nekadašnje radnike Niskogradnje.

Čitavim nizom Odluka koje se tiču skidanja hipoteke i stavljanja druge parcele pod hipoteku, kako bismo mogli da obezbedimo potraživanja Poreske uprave, oslobađamo ceo kompleks stadiona – glavni stadion i pomoćne terene, tako da ta imovina opet pređe na Grad i ne bude opterećena hipotekom, da bi naše Uprave mogle da izdaju građevinsku dozvolu i da ubrzo uđemo u izgradnju novog stadiona „Čika Dača“.

Na Dnevnom redu biće razmatrana i Odluka o kreditnom zaduženju za naše JKP „Vodovod i kanalizacija“. U pitanju je veoma povoljno kreditno zaduženje kojim će ovo preduzeće moći da izmiri svoje obaveze u roku od 36 meseci, čime bi moglo neometano da nastavi da učestvuje u realizaciji Projekta „Čista Srbija“.

Deveta tačka Dnevnog reda tiče se predloga rešenja o davanju saglasnosti na Program o izmenama Godišnjeg programa poslovanja SPD „FK Radnički 1923“ za 2022. godinu. Želja nam je da „FK Radnički 1923“ ostane u Prvoj ligi. Došao je novi, renomirani trener, što podrazumeva i dodatne troškove, koji nisu bili predviđeni početkom prethodne godine kada je sačinjen finansijski plan za 2022. godinu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar