Zakazana 15. redovna sednica Skupštine grada

Nakon održanih konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, predsednik Skupštine grada, Miroslav Petrašinović, zakazao je 15. redovnu sednicu Skupštine grada za ponedeljak, 21. februar.

Među najznačajnijim tačkama o kojima će odbornici odlučivati na ovoj sednici, naći će se tačka koja se tiče proširenja mreže osnovnih škola grada Kragujevca. Naime, odluka se odnosi na inicijativu Opštinskog veća SO Topola koja je upućena Gradskom veću grada Kragujevca i koja se odnosi na to da se na teritoriji opštine Topola, otvori odeljenje Muzičke škole. S obzirom na to da naša Muzička škola ima kadrovske potencijale da odgovori na taj zahtev i da je Gradsko veće grada Kragujevca pozitivno ocenilo taj zahtev, on je upućen Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje, a potom će takav predlog, ako bude usvojen, biti upućen resornom ministarstvu.

Imaćemo i odluku o tome da revizija završnog računa grada Kragujevca za 2021. godinu bude poverena privatnoj revizorskoj instituciji u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu Republike Srbije. Nadležna gradska uprava obratila se državnoj revizorskoj instituciji sa upitom da li je u planu za 2022. godinu da se vrši revizija budžeta grada Kragujevca za 2021. godinu. Pošto se ne nalazimo u planu DRI, dobili smo od njih saglasnost da možemo da pokrenemo postupak javne nabavke za izbor odgovarajuće privatne revizorske kuće koja će obaviti revizorski izveštaj po završnom računu grada Kragujevca za 2021. godinu. Taj izveštaj će činiti sastavni deo završnog računa za 2021. godinu. Jedna od tačaka biće i saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP „Šumadija“ Kragujevac. To je set odluka koje predviđaju nabavku sredstva koja su neophodna za vršenje poslova iz delatnosti ovog preduzeća (nabavka podzemnih kontejnera, mašina, uređaja koji vrše pražnjenje tih podzemnih kontejnera, vozila za prevoz pokojnika, grejder i dr) – najavio je Petrašinović.

Zatražena je saglasnost na promenu odluke o osnivačkom aktu JKP „Vodovod i kanalizacija“ čime se ovom preduzeću daje mogućnost da se bavi asfaltiranjem puteva. Na ovaj način, stvara se mogućnost, da ovo preduzeće nakon intervencija na svojoj mreži, u najkraćem roku i uz korišćenje sopstvenih resursa, postojeću infrastrukturu vrati u prvobitno stanje.

Post Author: Milan

Ostavi komentar