Zakazana 14. redovna sednica Skupštine grada

Nakon konsultacija sa šefovima odborničkih grupa, predsednik Skupštine grada Kragujevca Miroslav Petrašinović, zakazao je 14. redovnu sednicu, ujedno i prvu u 2022. godini, za utorak, 25. januar u 9 časova.
Među najznačajnijim tačkama dnevnog reda biće drugi deo Plana generalne regulacije Male Pčelice. Ovaj planski dokument donet je 2020. godine, ali smo čekali saglasnost Ministarstva odbrane, zbog toga što u jednom delu koji Plan reguliše, a to je teritorija Divostina, postoji zona odgovornosti Vojske Srbije.
Kako smo sada dobili sve potrebne saglasnosti od strane Ministarstva odbrane i nakon sprovedenih javnih uvida, Plan generalne regulacije će se naći pred odbornicima Skupštine grada, kazao je Petrašinović. Na taj način ćemo stvoriti planski osnov da na ovom području mogu da se grade objekti sportsko-rekreativnog sadržaja, što je i bila ideja da se, na primer, na tom potezu gradi karting staza i drugi sadržaji tog tipa.
Na zakazanoj sednici odbornici će diskutovati i o Pravilniku određivanja naziva ulica, gradskih četvrti i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada.
U prethodnom periodu, često smo imali upite od predsednika Saveta mesnih zajednica i građana koji su hteli da promene nazive ulica u svojim naseljima, kao i da daju predloge za promenu, podsetio je Petrašinović. U tome ih je sprečavao Pravilnik, koji je predviđao visoki cenzus, odnosno, broj potpisa ljudi koji imaju mesto prebivališta ili sedište svojih kompanija u određenoj ulici da bi njihova inicijativa uopšte mogla da bude razmatrana od strane Skupštinskog odbora. Po Odluci koja je još uvek na snazi, bio je potreban cenzus od pedeset procenata.
Odluku smo promenili tako da će sada biti potreban minimalan cenzus od deset procenata. Svako lice koje živi u toj ulici, nakon što skupi deset procenata potpisa svojih komšija ili privrednika, moći će da preda predlog Savetu mesne zajednice. Savet zatim dostavlja predlog Skupštinskom odboru koji ga dalje razmatra i šalje Gradskom veću. Kada ga Gradsko veće usvoji, predlog se šalje Ministarstvu za lokalnu samoupravu. Po dobijenoj saglasnosti, Ministarstvo ga vraća Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.
Mi smo jedini grad u Srbiji koji ima tako visok cenzus kada je u pitanju promena naziva ulica. Ovom izmenom ćemo pojednostaviti postupak po kojem građani uzimaju učešće u promeni naziva ulica. Takođe, građani treba da budu upoznati sa tim da promena naziva za sobom povlači i troškove za promenu ličnih dokumenata, putnih isprava i vozačkih dozvola, kazao je Petrašinović.
Među tačkama dnevnog reda, na zakazanoj sednici će se razmatrati finansijski planovi ustanova kulture, programi poslovanja i druga važna pitanja.

Post Author: Milan

Ostavi komentar