Za aktivno učešće mladih – “Napravi prvi korak”

U okviru projekta „Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade“ juče su održane fokus grupe u okviru istraživanja koje sprovode partnerski Grad Kragujevac i Omladina JAZAS-a Kragujevac. Cilj projekta je doprinos aktivnom učešću mladih u izradi lokalnih strateških dokumenata od interesa za mlade, konkretno u razvoju Strategije za mlade na lokalnom nivou. Jedan od principa na kojima počiva Nacionalna strategijaza mlade je i ,,aktivno učešće mladih”, kojim se obezbeđuje podrška mladima kako bi učestvovali u procesima donošenja odluka, kao i u aktivnostima koje doprinose izgradnji boljeg društva. Mlade je neophodno uključivati u sve procese donošenja odluka na lokalnom nivou, a posebno u procese planiranja, realizacije, praćenja i vrednovanja omladinske politike. Cilj aktivnosti je promovisanje aktivnog učešća mladih i omgućavanje da se njihov glas čuje. Kroz projekat će se kreirati sadržaji i koristiti alati za povećanje aktivnog učešća mladih. Da bi se programi kvaliteno kreirali Omladina JAZAS-a Kragujevac i Grad Kragujevac sprovode istraživanje o potrebama mladih.

Sastavni deo istraživanja su fokus grupe čiji je cilj da dublje prikažu probleme određenih kategorija mladih. NJihovo učešće u fokus grupama bolje će predstaviti ograničenja koja postoje, potrebe mladih ali i da se predlože mehanizmi koji bi mogli da poprave život mladih u Kragujevcu. Cilj fokus grupa je da prodube saznanja o problemima, potrebama mladih u odnosu na kvantitativno istraživanje i da budu dodatna građa za donosioce odluka koji će raditi na izradi Strategije za mlade.

Ovo istraživanje predstavljaće potpunu bazu podataka problema, sugestija i predloga ali i potreba mladih u Kragujevcu. Rezultati istraživanja biće prezentovani Savetu za mlade grada Kragujevca i objavljeni na sajtu.

Projekat pod nazivom „Iskorak u sistemskim rešenjima za mlade“ odobren je u okviru projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“ koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Projekat realizuju Omladina JAZAS-a Kragujevac u partnerstvu sa Gradom Kragujevac.

Istraživanje je počelo u septembru i trajaće do sredine decembra. Link ka upitniku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczWxmS-nAKxIbYSXyncn97hC1TgGjQ9MQoRnmGGFsjHlHSJg/viewform?fbclid=IwAR3g_frYY3IOEqz77Y2lMCxdNvdNIypW_W5feKPSPvYp9AmjXQWdIYjz05E

Post Author: Milan

2 thoughts on “Za aktivno učešće mladih – “Napravi prvi korak”

Ostavi komentar