Vakcinalni punk od sutra u školi „Vukašin Marković“ u Erdogliji

Punkt za vakcinaciju protiv korona virusa od sutra će biti u objektu Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u ulici Božane Prpić 13 u Erdogliji, saopšteno je na današnjoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije. Razlog izmeštanja vakcinalnog punkta iz Sokolane su nedaekvatni uslovi za rad u zimskom periodu. Kada je reč o broju zaraženih, trenutno se beleži oko 170-180 ljudi dnevno. Kućna izolacija pokazuje blagi pad, trenutno je 2800 ljudi u izolaciji.

U protekloj nedelji smanjio se broj pozitivnih u odnosu na prethodnu, za 13%. U kovid ambulanti Doma zdravlja svakodnevno se pregleda oko 800 pacijenata, i oko 150 pacijenata u kovid ambulanti Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, što iznosi ukupno oko 1000 pregleda dnevno. Kako su obe rendgen službe Doma zdravlja iskorišćene u punom kapacitetu, a postoji potreba za kontrolama pacijenata po otpustu iz Kliničkog centra, angažovan je rendgen tehničar koji će raditi u ogranku Bresnica gde postoji rendgen aparat – rekla je Slavica Lončar iz Doma zdravlja Kragujevac.

Univerzitetski klinički centar Kragujevac trenutno ima 268 pacijenata u kovid sistemu, od čega 246 kovid pozitivnih. Od 1118 kreveta u Univerzitetskom kliničkom centru za kovid pacijente je opredeljeno 353 kreveta.Trenutna popunjenost je oko 75% kapaciteta.

U poslednjih nekoliko dana, imamo 18-20 prijema i otprilike isto toliko otpusta. Ono što zabrinjava je da je jedna četvrtina od ukupnog broja hospitalizovanih su pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. Trenutno je na respiratoru 29 pacijenata, na neinvazivnoj ventilaciji 8, i na high flow ventilaciji, koja je najviše opterećena, 37 pacijenata. Dnevne varijacije su velike – kaže Slobodan Milisavljević, v.d direkzora UKC.

Kada je reč o vakcinaciji, imamo dve vrste statistike, kaže Dragan Vasiljević, direktor Instituta za javno zdravlje Kragujevac.U odnosu na ukupan broj stanovnika 176 699, prvu dozu je primilo 46%, drugu 44% i treću 13%. Ako posmatramo samo punoletne građane kojih ima 154 277, prvu dozu je primilo 53%, drugu 50, 74%, a treću 15%. Epidemiološka situacija je i dalje vrlo ozbiljna, vanredna, moramo da se pridržavamo vakcinacije i inspekcije. Najveće interesovanje trenutno valda za treću dozu vakcine.U proseku, dnevno se vakciniše oko 580 naših sugrađana.

Kada je reč o inspekcijskom nadzoru, u izveštajnom periodu, mart -oktobar izvršeno je 21 484 inspekcijska nadzora, izdato 194 prekršajna naloga, izvršeno 59 pražnjenja i zatvaranja objekata, 19 koncerata i manifestacija prekinuto, obavljeno 12 zajedničkih inspekcijskih nadzora sa drugim inspekcijama – kaže Miroslava Petrović, sekretar Sekretarijata za inspekcijski nadzor u GU za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju.

Petrović je istakla da je tokom leta bilo je dosta manifestacija koncerata. Pre organizovanja ovih manifestacija zahtevalo se od organizatora za manifestacije sa preko 500 posetilaca da imaju saglasnost Republičkog kriznog štaba. Naše gradske odluke su često bile rigoroznije, u odnosu na republičke, tako da smo ponekad imali problema oko usaglašavanja i primene, objasnila je Miroslava Petrović.

Na sednici Gradskog štaba za vanredne situacije razmatran je i usvojen izveštaja o stanju i pripremljenosti Sistema 112 na teritoriji grada Kragujevca. Zakon o smanjenju rizika u upravljanju vanrednim situacijama nas, kao i druge lokalne samouprave, obavezuje da izradimo akustičku studiju za svoju teritoriju za koju je potrebna saglasnost nadležnog organa, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova. Komisija koja je formirana na nivou grada, utvrdila je da od 22 sirene za uzbunjivanje nije u funkciji 7 sirena. Sistem za daljinsko upravljanje sirenama takođe nije u funkciji, kao ni sirene za upozoravanje na opasnost od poplava, na hidriakomulaciji Gruža i Grošnica. Komisija je formirana sa zadatkom da konstatuje činjenično stanje na terenu i izradi ovu studiju.

Takođe je usvojen i Izveštaj o stanju zdravstvene zaštite ljudi, životinja od zaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti hrane, vode na teritoriji grada Kragujevca na osnovu ispitivanja koja redovno sprovodi Institut za javno zdravlje.

Što se tiče pregleda namirnica po objektima, predškolskih, školskih, internatskih, kliničkih, bolničkih ustanova, situacija je zadovoljavajuća. U predškolskim ustanovama je od 264 uzorka ispitivanja hrane, došlo do iskakanja kod tri uzorka, po pitanju mikrobioloških parametara, to je oko 1%. U svim ostalim institucijama, nije bilo iskakanja. Uzeto je ukupno 958 uzoraka, samo ta tri su bila neispravna, što je apsolutno za pohvalu.

Voda u Kragujevcu je odlična, nije bilo neispravnih uzoraka u toku prošle godine. Kada je reč o seoskim vodovodima, 48% uzoraka je bilo mikrobiološki neispravno u nekom trenutku. Reč je o mikrobiološkoj neispravnosti. Kada je reč o javnim česmama, urađeno je 144 uzoraka od kojih je 92 bilo neispravno mikrobiološki, ili 63,3% mikrobiološki. Kada je reč o hemijskoj ispravnosti vode sa javnih česama, od 72 uzoraka, 6 je bilo neispravno. Već smo počeli da obeležavamo česme na kojima je voda neispravna – kaže Dragan Vasiljević, direktor Instituta za javno zdravlje.

Članovi Štaba za vanredne situacije upoznati su sa organizacionim pripremama za operativno-taktičku vežbu „Sistem 2021“ koju organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije u cilju provere funkcionisanja sistema za smanjenje rizika od katastrifa i upravljanja vanrednim situacijama u RS. Vežba će biti organizovana na teritoriji 24 upravna okruga, 22 grada i 17 opština.

Post Author: Milan

Ostavi komentar