Utvrđeni Preliminarna lista bodovanja dece i preliminarni spisak primljene dece u vrtićima PU čiji je osnivač Grad

Komisija za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac, utvrdila je preliminarnu listu bodovanja i rangiranja dece za prijem u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac za radnu 2022/2023 godinu, kao i Preliminarni spisak primljene dece, po predškolskim ustanovama i radnim jedinicama (vrtićima) za radnu 2022/2023 godinu.

Preliminarna lista obuhvata svu decu za koju su podneti blagovremeni i potpuni zahtevi za upis u predškolske ustanove čiji je osnivač grad Kragujevac za radnu 2022/2023. godinu. Protiv Preliminarne liste bodovanja i rangiranja dece i Preliminarnog spiska mogu se izjaviti prigovori Komisiji za prijem dece na celodnevni boravak u predškolske ustanove čiji je osnivač grad, osam dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca i predškolskih ustanova, odnosno od 10.05.2022. godine, zaključno sa danom 17.05.2022. godine, u vremenu od 09:00 do 14:00 časova. Prigovori se podnose u pisanoj formi, na obrascu koji je usvojila Komisija i koji se mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca (www.kragujevac.rs) i predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad (www.nadanaumovic.rs) i (www.pudjurdjevdan.edu.rs). Prigovori se predaje neposredno (lično) u kancelariji br. 1 (ranije kancelarija MUP-a za preuzimanje isprava – lične karte, saobraćajne dozvole i slično).

Post Author: Milan

Ostavi komentar