Usvojen PDR „Park jezero Bubanj“ na sednici po hitnom postupku

Na sednici Skupštine grada sazvanoj po hitnom postupku razmatran je i usvojen Plan detaljne regulacije „Park jezero Bubanj“. PDR obuhvata parkovsku površinu oko jezera Bubanj između Lepeničkog bulevara, Servisne saobraćajnice i ul. Save Kovačevića (sve do Hale Jezero, Rode i Lidla) i prostire se na površini od 12,81 ha. Na parkovskoj površini planirani su različiti sadržaji za aktivnu i pasivnu rekreaciju svih kategorija stanovništva (deca, odrasli, stari, osobe sa invaliditetom) i druge turističko-rekreativni sadržaji (tereni za tenis, turistički zabavno-rekreativni park, pešačke i trim staze, ugostiteljski objekti, Gradski vizitorski centar.

Novi planski dokument ima za cilj obezbeđivanje planskih uslova za revitalizaciju parka sa neophodnom ekološko-biološkom sanacijom jezera i unapređenjem njegovog ekološkog kapaciteta. Jezero Bubanj, kao dominantan motiv parka, koji najviše doprinosi formiranju jedinstvene predeone celine, zbog svoje ekološke uloge u urbanom jezgru mora se tretirati kao važan prirodni resurs i kao takav zahteva posebne mere uređenja, održavanja, sanacije, revitalizacije i unapređenja (sa aspekta zaštite prirodnih vrednosti, biodiverziteta i dr). Mere koje plan predviđa odnose se na zaštitu zemljišta, zaštitu i unapređenje kvaliteta vazduha, a posebno na zaštitu površinskih i podzemnih voda, Mere i aktivnosti koje se odnose na zaštitu samog jezerskog (vodenog) ekosistema obuhvataju: sanaciju jezera, mere biološke revitalizacije jezera, kojima će se uspostaviti ekološka ravnoteža, mere zaštite od zagađenja obale. Smatram da je ovim planom učinjen značajan napredak u tretmanu ovog prostora u odnosu na do sada važeći planski dokument – kazao je Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca.

Skupština je usvojila i Odluku o izradi Plana detaljne regulacije „Saobraćajnice u nastavku ulice Belodrimske do Severne obilaznice grada Kragujevca“. Okvirna granica Plana obuhvata koridor saobraćajnice u nastavku ulice Belodrimske do Severne obilaznice grada Kragujevca širine oko 150 m, u dužini od oko 2000 m (područje van GUP-a prolazi kroz vangrađevinsko područje naselja Opornica i Poskurice, gde se spaja sa Severnom obilaznicom). Cilj ove odluke je unapređenje ulazno izlaznih pravaca grada, povezivanje tranzitnih tokova van centralnog gradskog područja i urbanog dela grada,

Odbornici su podržali predlog o imenovanju Marka Lazovića, diplomiranog muzičara – violiniste za vršioca dužnosti direktora u Centru za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“. Lazović je zaposlen u ovoj ustanovi i od 2015. godine obavljao je funkciju umetničkog direktora. On će na ovom mestu zameniti dosadašnjeg direktora Vladimira Đorđevića.

Post Author: Milan

Ostavi komentar