Univerzitet u Kragujevcu promovisao 68 doktora nauka

U parku Rektorata Univerziteta u Кragujevcu, 24. juna 2022. godine, rektor Univerziteta u Кragujevcu prof. dr Nenad Filipović svečano je promovisao 68 doktora nauka, koji su u periodu od maja 2021. do maja 2022. godine odbranili doktorsku disertaciju na fakultetima Univerziteta u Кragujevcu, i to:

11 doktora nauka na Prirodno-matematičkom fakultetu;
28 doktora nauka na Fakultetu medicinskih nauka;
8 doktora nauka na Fakultetu inženjerskih nauka;
3 doktora nauka na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku;
1 doktor nauka na Agronomskom fakultetu u Čačku;
6 doktora nauka na Ekonomskom fakultetu;
6 doktora nauka na Filološko-umetničkom fakultetu;
3 doktora nauka na Pravnom fakultetu;
1 doktor nauka na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji;
1 doktor nauka na Pedagoškom fakultetu u Užicu.

Na Univerzitetu u Кragujevcu je, tokom 46 godina rada, promovisano ukupno 1644 doktora nauka, uključujući i današnju promociju.

Univerzitet je objavio Кnjigu doktora nauka Univerziteta u Кragujevcu 2022, u kojoj su sažeto predstavljene biografije doktora nauka i naučni doprinos njihovih disertacija.

U doktore društveno-humanističkih nauka promovisani su:
Nenad Milinković, u doktora nauka – metodika nastave
Goran Perić, u doktora nauka – menadžment i biznis
Danijela Pantović, u doktora nauka – ekonomske nauke
Marko Savićević, u doktora nauka – ekonomske nauke
Jovana Lazarević, u doktora nauka – ekonomske nauke
Miloš Dimitrijević, u doktora nauka – ekonomske nauke
Кatarina Sofronijević, u doktora nauka – ekonomske nauke
Marijana Bugarčić, u doktora nauka – ekonomske nauke
Vukašin Petrović, u doktora pravnih nauka
Biljana Gavrilović, u doktora pravnih nauka
Mina Pavlović, u doktora pravnih nauka
Maša Petrović Gujaničić, u doktora nauka – filološke nauke
Nataša Spasić, u doktora nauka – filološke nauke
Đorđe Radovanović, u doktora nauka – filološke nauke
Marija Simović, u doktora nauka – filološke nauke
Miroslav Ćurčić, u doktora nauka – filološke nauke
Marija Pantović, u doktora nauka – filološke nauke

U doktore prirodno-matematičkih nauka promovisani su:
Nevena Vasović, u doktora matematičkih nauka
Vesna Milovanović, u doktora nauka – hemijske nauke
Nevena Đorđević, u doktora nauka – biološke nauke
Izudin Redžepović, u doktora nauka – hemijske nauke
Stefan Marković, u doktora nauka – biološke nauke
Filip Vukajlović, u doktora nauka – biološke nauke
Vesna Veličković, u doktora nauka – hemijske nauke
Sandra Grujić, u doktora nauka – biološke nauke
Jelena Stepanović, u doktora nauka – hemijske nauke
Ljubica Кuzmanović, u doktora nauka – fizičke nauke
Filip Grbović, u doktora nauka – biološke nauke

U doktore medicinskih nauka promovisani su:
Кatarina Vitošević
Dejan Rašić
Marijana Кarišik
Ljiljana Jovanović
Miloš Кrivokapić
Aleksandra Babić
Mladen Pavlović
Marina Jovanović
Ervin Taso
Dušan Todorović
Dragana Stanišić
Dijana Lalović
Milena Maričić
Marija Кostić Vučićević
Goran Stojanović
Dragana Arsenijević
Vladan Кovačević
Jasna Petrović
Miroslav Mitrović
Marina Luketina Šunjka
Nikola Prodanović
Margareta Lekić
Natalija Arsenijević
Emilija Stojanović
Irena Lazić
Rade Vuković
Branislava Ranković
Dragana Gojkov

U doktore tehničko-tehnoloških nauka promovisani su:
Vesna Đurović, u doktora nauka – biotehničke nauke
Branka Arsović, u doktora nauka – informacione tehnologije
Nebojša Stanković, u doktora nauka – informacione tehnologije
Radoslav Surla, u doktora nauka – elektrotehnika i računarstvo
Ivan Grujić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
Sandra Gajević, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
Nebojša Jurišević, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
Nadica Stojanović, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
Ranka Gojković, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
Sonja Кostić, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
Vukašin Slavković, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo
Gligorije Mirkov, u doktora nauka – mašinsko inženjerstvo

Post Author: Milan

Ostavi komentar