Univerzitet u Kragujevcu poništio diplome

Univerzitet u Kragujevcu poništio je 22 diplome osobama koje su stekle stručni naziv „strukovna medicinska sestra“ i jednu diplomu doktora nauka, stečene 2014. i 2015. godine na Fakultetu medicinskih nauka.

Agenciji Beta je generalni sekretar Univerziteta u Kragujevcu Marko Lukić kazao da su diplome poništene jer su utvrđene „brojne nepravilnosti“ prilikom upisa studenata.

Lukić je rekao da su poništene diplome strukovnih medicinskih sestara osobama koje su prve dve godine studija završile na studijama Zdravstvene nege u Puli, koje je izvodio Zdravstveni fakultet u Zenici.

„Izvođenje tih studija je zabranilo Ministarstvo prosvete Hrvatske, a zatim su studenti tog nezakonitog studijskog programa upisani nezakonito na treću godinu osnovnih strukovnih studija na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu u školskoj 2013/2014. godini“, objasnio je Lukić.

Celokupne studije su se odvijale od 2011. do 2014. godine, a diplome strukovnih medicinskih sestara su stečene 2014. godine na Fakultetu medicinskih nauka.

Poništena je i jedna diploma doktora nauka – medicinske nauke koju je stekla osoba koja je pohadjala studije Biomedicine Evropskog centra za mir i razvoj i Univerziteta u Kragujevcu koje su kao neakreditovane i bez dozvole za rad, takođe izvođene u Puli.

Po rečima Lukića, po odbrani disertacije, izdata je diploma doktora nauka – medicinske nauke na Fakultetu medicinskih nauka 2015. godine.

„Postoje još 22 sporne diplome na osnovnim strukovnim studijama ‘strukovna medicinska sestra’ na Fakultetu medicinskih nauka u istom periodu, a takodje je reč o osobama koje su prve dve godine završile na studijama Zdravstvene nege u Puli koje je izvodio Zdravstveni fakultet u Zenici“, rekao je Lukić.

On je objasnio da postoji i sumnja da je 2016. godine izdato 15 diploma doktora nauka licima s Kosova, iz Severne Makedonije i BiH na studijskim programima koje Univerzitet u Kragujevcu nikada nije usvojio, akreditovao i dobio dozvolu za rad, kao i licima koja nikada nisu studirala na Univerzitetu u Kragujevcu.

Lukić je rekao da će posle prikupljanja svih relevantnih činjenica i dokaza, organi Univerziteta odlučivati i o poništaju tih diploma.

Celokupna dokumentacija predata je istražnim organima.

Poništavanje diploma se, kako je kazao, sprovodi pred organima Univerziteta u Kragujevcu koji na osnovu utvrđenih nepravilnosti odredjuju da li su ispunjeni uslovi za poništaj diploma.

Univerzitet sprovodi postupak po službenoj dužnosti po saznanju da postoje odredjene nepravilnosti, a utvrdjuje ih na osnovu uvida u dokumentaciju.

Lukić je rekao da takvi postupci odgovornih lica u navedenom periodu na Univerzitetu u Kragujevcu i Fakultetu medicinskih nauka „nanose ogromnu nematerijalnu štetu“ Univerzitetu u Kragujevcu i studentima Univerziteta i celoj akademskoj zajednici i da su „Srbija, Univerzitet u Kragujevcu i Fakultet medicinskih nauka pretrpeli i imovinsku štetu u visini od oko 10 miliona dinara“, rekao je Lukić.

Po njegovim rečima, za slučajeve spornih diploma odgovorni su pre svega pojedinci i odgovorna lica Univerziteta u Kragujevcu i Fakulteta medicinskih nauka.

„Odlučna reakcija Univerziteta u ovom slučaju kao i namera da istraje u postupku kontrole će svakako uticati da se ubuduće ne dogadjaju ovakve nezakonitosti“, rekao je Lukić.

Piše : Beta

Post Author: Milan

Ostavi komentar