Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou uz podršku Vlade Švajcarske

Kapaciteti i mehanizmi za rodnu ravnopravnost ojačani su u 31 lokalnoj samoupravi, dok je više od 5.000 građanki i građana imalo direktnu korist od sprovođenja projekata za poboljšanje položaja žena u lokalnoj zajednici koji su realizovani uz podršku Vlade Švajcarske, istaknuto je na svečanosti koji je program Swiss PRO organizovao 25. februara 2022. godine u Aranđelovcu.

Događaj je realizovan u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Projekti su osnažili pravni i institucionalni okvir za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, kao i položaj žena u lokalnoj zajednici, među kojima su i žene sa sela, mladi nezaposlene i osobe sa invaliditetom, žrtve nasilja u porodici i druge ranjive grupe, istakla je Melina Papageorgiou, šefica odeljenja za dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju.

“Kroz program Swiss PRO Vlada Švajcarske je obezbedila kontinuiranu podršku lokalnim samoupravama u naporima da izgrade i ojačaju kapacitete za primenu rodne ravnopravnosti, kako u oblasti pružanja usluga tako i u propisima i načinu na koji se formiraju lokalni budžeti. To u krajnjoj liniji znači kretanje ka institucijama i društvu koje obezbeđuje jednake mogućnosti za sve”, navela je Papageorgiju.

Šef programa UNOPS u Srbiji Marko Vujačić naveo je rodna ravnopravnost prožima sve projekte koje sprovodi UNOPS jer ne možemo govoriti o održivom razvoju ako se ne pozabavimo pitanjem rodne ravnopravnosti.

“Zajedno sa lokalnim samoupravama i uz podršku partnera iz Vlade Švajcarske, kroz program Swiss PRO ostvarili smo rezultate od poboljšanja institucionalnog okvira, preko poboljšanja učešća žena u procesu donošenja odluka do konkretnih promena u položaju žena u društvu”, istakao je Vujačić i posebno naglasio značaj saradnje sa nacionalnim partnerima.

Pored bespovratnih sredstava za realizaciju 26 projekata, tokom četiri godine programa Swiss PRO, pružena je i tehnička podrška lokalnim samoupravama i realizovane su aktivnosti izgradnje kapaciteta – navela je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost na programu Swiss PRO

“Kao rezultat podrške, između ostalog, 31 lokalna samouprava je formirala mehanizam za rodnu ravnopravnost, 27 osnovalo lokalnu žensku odborničku mrežu, 26 izradilo i usvojilo lokalni akcioni plan. Dodatno, pružena je podrška za izgradnju kapaciteta kroz ukupno sedam treninga na kojima je učestvovalo 168 predstavnika i predstavnicima iz 44 gradova i opština, među kojima su bile i gradonačelnice i predsednice opština”, istakla je Jusufović.

Ovom prilikom uručeni su sertifikati za uspešno sprovedene projekte predstavnicama i predstavnicima sledećih lokalnih samouprava: Aranđelovac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bujanovac, Bojnik, Dimitrovgrad, Golubac, Ivanjica, Knić, Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, LJubovija, Medveđa, Niš, Nova Varoš, Pirot, Rača, Raška, Sokobanja, Svrljig, Topola, Ćićevac, Ćuprija i Zaječar.

U ime grada Kragujevca, sertifikat je primila Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar