Uloga i značaj lokalnog ombudsmana

U okviru kampanje ”Uloga i značaj lokalnog ombudsmana”, lokalni ombudsman grada Kragujevca Jelena Milivojević, sa saradnicima, 24. i 25. oktobra posetila je Pedagoški fakultet u Užicu i Fakultet tehničkih nauka u Čačku i održala predavanja.

O „Ulozi i značaju lokalnog ombudsmana u zaštiti prava dece“, Milivojević je govorila studentima Pedagoškog fakulteta u Užicu o čemu su kasnije diskutovali, a što je ukazalo na njihovu zaiteresovanost na temu. Sa dekanom fakulteta, prof.dr Snežanom Marinković dogovorena je dalja saradnja koja će biti ozvaničena potpisivanjem sporazuma o saradnji ove visokoškolske ustanove i Kancelarije lokalnog ombudsmana grada Kragujevca.

Studenti Fakulteta tehničkih nauka u Čačku predložili su pokretanje inicijative da se na nivou ovog fakulteta uspostavi Studentski ombudsman.

Jelena Milivojević, lokalni ombudsman grada Kragujevca obe tribine je ocenila veoma korisnim jer su studenti pokazali veliko interesovanje za aktuelne teme, a pokrenute inicijative ukazuju da je svest mladih intelektualaca o zaštiti ljudskih prava na visokom nivou.

Kampanja „Uloga i značaj lokalnog ombudsmana“, poručuju iz Kancelarije lokalnog ombudsmana, pokrenuta sa namerom promocije institucije ombudsmana, biće nastavljena obilaskom drugih fakulteta. Do sada je kragujevački ombudsman sa svojim saradnicima gostovao na pet fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

Post Author: Milan

Ostavi komentar