Uklonjena divlja deponija u Čegarskoj

JKP “Šumadija” je sprovelo akciju uklanjanja divlje deponije sa površine koja se nalazi pored ambulante u Čegarskoj ulici u naselju Bresnica.

Ta deponija, kako se navodi, već dugo predstavlja ozbiljan problem za stanovnike ovog naselja.

Divlje deponije su površine koje se formiraju nelegalnim odlaganjem raznovrsnog otpada na mestima koja nisu predviđena za tu namenu. Njihovo stvaranje utiče na zagađenje vazduha, vode i zemljišta, a samim tim i na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

“Još jednom apelujemo na naše sugrađane da se savesno odnose prema otpadu i da ga odlažu na pravilan način u za to namenjene kontejnere, jer time štitimo i čuvamo životnu sredinu”, poručuju iz JKP “Šumadija”.

Post Author: Milan

Ostavi komentar