U zatvor Alkatraz stigli prvi zatvorenici

Umro je 1458 godine mađarski vojskovođa vlaško-slovenskog porekla Janoš Hunjadi, u srpskim narodnim pesmama poznat kao Sibinjanin Janko, erdeljski vojvoda i kraljevski namesnik, otac mađarskog kralja Matije I Korvina (Matyias Corvin). Bio je jedna od vodećih ličnosti u velikom sukobu Evropljana s Turcima u 15. veku, simbol borbe protiv Turaka. Predvodio je više uspešnih krstaških ekspedicija protiv Turaka, potukao ih je 1441. kod Beograda, 1442. kod Sibiua i iste godine kod Gvozdenih vrata u Transilvaniji (Erdelj), ali je 1448. pretrpeo poraz na Kosovu, kad su mu Turci gotovo uništili vojsku, posle čega je u narodu nastala izreka „Kasno Janko na Kosovo stiže“. Za poraz se osvetio 1454, kad je mađarska i srpska vojska pod njegovom komandom do nogu potukla Turke kod Kruševca. Razbio je tursku opsadu Beograda 1456, ali se potom razboleo od kuge i umro u Zemunu.

U Beču je 1844 godine umro Jernej Kopitar, filolog, jedan od osnivača slavistike. Godine 1809. izdao je „Gramatiku slovenskog jezika u Kranjskoj, Koruškoj i Štajerskoj“, prvi naučni rad o slovenačkom jeziku na osnovama književne istorije. Kopitar se zalagao za narodni jezik u književnosti i za uprošćeni pravopis. Te svoje ideje preneo je na Vuka Karadžića, koga je podstakao da sakuplja narodne umotvorine i napiše srpsku gramatiku i rečnik. Zaslugom Jerneja Kopitara, pokrenute su u Beču 1813. godine „Srpske novine“.

Stigli su 1934 godine prvi zatvorenici u čuveni zatvor Alkatraz.

U Hitlerovoj Nemačkoj počele su 1935 godine nacističke akcije „čišćenja“ jevrejskog i slovenskog stanovništva. Jevreji su proglašeni neprijateljima protiv kojih se trebalo ujediniti. Jedan od najvažnijih zadataka nemačke politike bio je da se spreči porast slovenskih naroda. Stoga su milioni Jevreja i Srba završili u koncentracionim logorima.

Obavljen je 1962 godine prvi grupni let svemirskih brodova koji je predstavljao eksperiment za kasnije složenije svemirske projekte. Bio je to let svemirskih brodova „Vastok 3“ i „Vastok 4“, lansiranih u orbitu oko zemlje u razmaku od 24 časa. Prvim je upravljao Andrej Nikolajev, a drugim Pavel Popovič.

Post Author: Milan

Ostavi komentar