U UKC Kragujevac ugrađen prvi resinhronizacioni defibrilator CRT-D

Pandemija COVID-a 19 u poslednje dve godine, nije sprečila lekare Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac u usavršavanju i uvođenju novih metoda u lečenje najtežih oblika srčanih oboljenja.

U ponedeljak, 13. juna, u sali za kateterizaciju srca, tim interventnih kardiologa UKC Kragujevac, uz stručnu podršku prof. dr Gorana Milašinovića, direktora Pejsmejker centra UKC Srbije, prvi put je ugradio najmoderniji tip pejsmejker aparata, koji služi za lečenje najtežeg oblika srčane insuficijencije- CRT-D aparat, koji sinhronizuje funkciju leve komore i čitavog srca, a uz to ima i mogućnost defibrilacije, odnosno prekidanja najtežih aritmija.

„Ne postoji nikakav progres u medicini, koji je ostvariv tako što postoji samo jedan centar u zemlji koji uvodi i radi savremene procedure, a ne i svi drugi. Da bismo napravili i usavršili neku novu metodu, zadatak nas edukatora je da naučimo lekare kardiologe u što većem broju centara u Srbiji da primenjuju nove procedure, što radimo u poslednjih 20 godina. Resinhronizaciona terapija srčane insuficijencije – CRT metoda se koristi kada lekovi više nisu dovoljni, kada pacijent ima srčanu slabost, odnosno kada srčani mišić nije u stanju da normalno pumpa krv. To je trenutak, kada se u lečenju ide stepen više, a to su operativne terapije. Jedna od njih je resinhroinizacija, kojom ugrađujemo specijalni pejsmejker, koji stimulacijom strujom utiče na oslabljeni srčani mišić da radi jače. CRT-D aparati su rezervisani za one pacijente, za koje procenjujemo da imaju povećan rizik od iznenadne smrti. Za ostale pacijente, za koje procenimo da ne postoji tako visok rizik, ugrađujemo aparate koji imaju istu funkciju na snagu srčanog mišića, ali nemaju integrisanu funkciju i za elektrošok“, objasnio je suštinu CRT metoda u interventnoj kardiologiji prof. dr Goran Milašinović.

„Prednost ove metode je lečenje najtežih pacijenata sa srčanom slabošću, kada smo istrošili sve opcije lečenja medikamentima. Kod pojave najtežih malignih aritmija, CRT-D aparat emisijom elektrošoka prekida po život ugrožavajuću aritmiju i sinhronizuje rad levog i desnog srca. Stanje srčane insuficijencije danas nazivamo karcinomom srca, jer je petogodišnji mortalitet u takvom zdravstvenom stanju veći nego kod brojnih malignih bolesti, koje pogađaju jednako i mušku i žensku populaciju.“, istakao je prof. dr Vladimir Miloradović sa Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac.

Za pacijente, ugradnja CRT aparata znači produženje životnog veka i pored toga osetno poboljšanje kvaliteta života. Ova terapija je vezana za invazivne, nemedikamentozne procedure u lečenju srčane insuficijencije.

„Nastavljamo da unapređujemo procedure resinhronizacione terapije u interventnoj kardiologiji. Sve što pokušavamo da unapredimo i uvedemo u proceduru lečenja u poslednje vreme, vezano je za razvoj odeljenja interventne kardiologije, odnosno lečenja pacijenata sa srčanom slabošću, kroz različite tehnike. Ugrađivanje CRT-D aparata je jedan od načina lečenja, a ulazimo i u savladavanje novih tehnika, jer u ovom trenutku u UKC Kragujevac, od takozvane mehaničke potpore veoma važne kod pacijenata sa srčanom slabošću, koristimo samo intraoltovalnu pumpu. Ono što trenutno radimo i uvodimo na Klinici za kardiologiju je osnov za dalje usavršavanje u lečenju srčane slabosti, sve na dobrobit naših pacijenata.“, rekao je prof. dr Vladimir Zdravković, rukovodilac Klinike za kardiologiju UKC Kragujevac.

Kliniku za kardiologiju i UKC Kragujevac u stručnom i zdravstvenom smislu u Srbiji, prof. dr Goran Milašinović opisao je kao veliki i najperspektivniji centar van Beograda, imajući u vidu broj pacijenata i procedura koje se obave na godišnjem nivou u oblasti nemedikamentnih metoda u lečenju najtežih oblika srčane slabosti.

Post Author: Milan

Ostavi komentar