Studijska poseta Kancelariji Lokalnog ombudsmana

U okviru projekta Branitelji i braniteljke ljudskih prava koji se realizuje uz podršku Ambasade SAD, Kancelarija Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca bila je danas domaćin mladim pravnicima i pravnicama iz čitave Srbije, studentima ali i advokatima, advokatskim pripravnicima i zaposlenim u tužilaštvu. Tokom treće studijske posete Kragujevcu, 16 pravnika sa Lokalnim ombudsmanom grada Kragujevca, Jelenom Milivojević i njenim saradnikom, šefom Pravne službe Ivanom Kovačevićem, razgovarali su na temu Slučajevi pred zaštitnikom građana – praksa u oblasti zaštite ljudskih prava.

Jelena Milivojević je predstavila instituciju lokalnog ombudsmana, upoznala sa načinom rada i nadležnostima.

U pravni sistem Republike Srbije institucija ombudsmana je uvedena 2005. godine i Kragujevac je jedan od prvih gradova u Srbiji u kome je otvorena kanacelarija tadašnjeg Gradskog građanskog branioca, kasnije Kancelarija zaštitinika građana a danas Kancelarija lokalnog omudsmana, rekla je Milivojević. Lokalni ombudsman je nezavistan i samostalan organ Grada Kragujevca kojeg Skupština grada bira na pet godina a koji kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene radnjama ili nečinjenjem organa uprave ili javnih službi. Instituciji lokalnog ombudsmana se mogu obratiti fizička lica (domaći i strani državljani) kao i domaća i strana pravna lica, dodala je ona i istakla da se, između ostalih, bavi i pitanjima manjinskih prava.

Kancelarija Lokalnog ombudsmana grada Kragujevca je članica i jedan od osnivača Udruženja lokalnih ombudsmana Srbije. Posebnu pažnju posvećuje saradnji sa kancelarijama zaštitnika u celoj Srbiji i aktivnio učestvuje u edukativnim programima i kampanjama ULOS-a širom Srbije i aktivno sarađuje sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Ideja projekta Branitelji i braniteljke ljudskih prava je da se mladi pravnici više obaveste i senzibilišu o kršenju ljudskih posebno manjinskih prava, najpre romske populacije i seksualne manjine ali i ostalim. U okviru svoje posete, pravnici su obišli Viši sud i razgovarali su sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti.

Post Author: Milan

Ostavi komentar