Srbija objavila rat Turskoj 1877 godine

Rođen je 1797 Hajnrih Hajne, nemački revolucionarni pesnik, jedan od najvećih liričara 19. veka. Oduševljen julskom revolucijom, 1831. odlazi u Pariz, gde će ostati do smrti. Po dolasku Karla Marksa u Pariz, sklapa sa njim prijateljstvo i genijalna politička satira, „Nemačka, jedna zimska bajka“, nastaje pod Marksovim uticajem. Kao osećajan, smeo, borben i pravdoljubiv pesnik, raskida sa romantikom. Polazeći od narodne lirike, prelazi put do realističke satire, a nenadmašan je u ljubavnoj lirici. Njegov uticaj na dalji razvoj nemačke literature (Mlada Nemačka) je ogroman, a daleko prevazilazi i granice Nemačke. Najvažnija dela: „Pesme“, „Putne slike“, „Knjiga pesama“, koja sarži i čuveni „Lirski intermeco“, „Romantična škola“, „Romansero“, „Put na Harc“…

Rođen je 1816 godine Verner Simens, nemački pronalazač i industrijalac. Njegovi izumi – telegraf sa kazaljkom (1846), prva telegrafska linija Berlin – Frankfurt na Majni, dinamo mašina (1866), električni tramvaj (1879), električni pirometar i dr, kao i izumi njegove braće Vilhelma i Fridriha – doprineli su snažnom razvitku nemačke industrije. Umro je 1892. godine.

Srpski kralj Milan Obrenović odazvao se 1877 godine pozivu Rusije koja je zaratila s Otomanskim carstvom, i Srbija je objavila drugi rat islamskoj carevini, iako se još nije oporavila od poraza u prvom. Srpska vojska je ubrzo potukla Turke i oslobodila južne srpske gradove – Niš, Belu Palanku, Pirot, Kuršumliju, Prokuplje i Vranje. Krajem januara 1878. rat je završen mirom Rusije i Otomanskog carstva u San Stefanu na štetu Srbije, ali su odredbe tog mira izmenjene na Berlinskom kongresu kasnije iste godine. Srbija i Crna Gora priznate su kao nezavisne države, a Srbiji je priznato teritorijalno proširenje.

„Mona Liza“ je 1913 godine vraćena u Luvr nakon što je ukradena još avgusta 1911. godine.

Liga naroda osnovala je 1920 godine Međunarodni sud pravde u Hagu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar