Snimljen je prvi naučno-fantastični film – „Put na Mesec“.

Kralj Henri VIII optužio je 1536 godine svoju šestu suprugu Anu Bolen (majku kraljice Elizabete) za preljubu i incest, zbog čega je kasnije osuđena na smrt.

Umro je 1567 godine srpski pisac Marin Držić, tipičan predstavnik renesanse; njegova dela plene bogatstvom duha, veselim scenama i komičnim situacijama. Literarni rad započeo je pisanjeme pesama, a krunisao ga pastoralnim igrama i komedijama. Najčuvenijim delom, „Dundo Maroje“, koje govori o ocu tvrdici i sinu rasipniku, zasmejavao je vlastelu u rodnom Dubrovniku, izvrgavajući je, u isti mah, i poruzi. Komedije „Pomet“, „Pijerin“ i „Đuho Krpeta“ izgubljene su ili sačuvane u fragmentima. Ostala dela: komedije „Skup“, „Mande“, „Arkulin“, alegorična pastoralno-muzička komedija „Plakir“, rustikalna komedija „Novela od stranca“, pastorale „Tirena“, „Venera i Adon“.

Rođena je 1729 godine Katarina Velika, ruska carica (1762-1796). Pod uticajem francuskih filozofa i ideja prosvećenosti, izvršila je značajne reforme (otvarala je škole, pomagala nauku, književnost i umetnost, reformisala sudstvo i adminitraciju), kojima je ujedno učvrstila i centralizam i apsolutizam u Rusiji. Preduzela je i mnoga osvajanja: povela je dva uspešna rata protiv Turske, učestvovala u svim trima deobama Poljske i predvodila osvajanja u srednjoj Aziji (Kazahstan), zahvaljujući čemu je Rusija dobila nove teritorije.

Snimljen je 1902 godine prvi naučno-fantastični film – „Put na Mesec“.

 

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar