Služba javne rasvete u okviru JKP Šumadija

Održavanje javne rasvete u gradu, od februara ove godine, povereno je Službi javne rasvete koja je formirana u okviru JKP Šumadija Kragujevac.

U nadležnosti Službe su poslovi održavanja, zamene, popravke i postavljanja elektroinstalacija, rasvete i javnog osvetljenja u selima i gradu. Formirane su tri ekipe koje su svakodnevno  angažovane na terenu. Ekipe su do sada obišle preko 80 trafostanica u gradskom i prigradskom području, rešavajući zatečene kvarove.

U seoskim mesnim zajednicama izvršen je veliki broj intervencija ne samo u trafostanicama, već i na samim stubovima rasvete, spojevima, podzemnim i nadzemnim instalacijama.Za potrebe ove Službe nabavljene su dve nove hidraulične dizalice za specijalne namene. Procedura za rešavanje problema sa javnom rasvetom je da građani kvar prijave svojoj mesnoj zajednici, nakon čega će se mesna zajednica obratiti nadležnoj gradskoj upravi od koje Služba javne rasvete dobija nalog za rešavanje problema na terenu.

Post Author: Milan

Ostavi komentar