Sednica Skupštine grada zakazana za petak, 23. oktobar

Najvažnija tačka o kojoj će na drugoj redovnoj sednici Skupštine grada odbornici diskutovati sledećeg petka, 23. oktobra je rebalans budžeta za 2020. godinu, rekao je predsednik Skupštine grada Miroslav Petrašinović nakon konsultacija održanih sa šefovima odborničkih grupa.

Rebalans budžeta smo najavljivali još tokom leta a posledica je situacije sa epidemijom korona virusa. Neke prihode smo morali da preraspodelimo, neke investicije koje smo imali u planu za 2020. godinu obustavimo, odnosno smanjimo u nekom obimu, tako da bi prihodovana i rashodovana strana budžeta bile iste. Budžet za 2020. godinu bio je projektovan na 9,9 milijardi dinara, rebalansom se umanjuje i sada će biti 8,2 milijarde dinara, kaže predsednik Skupštine, Petrašinović. Prema njegovim rečima beleži se rast u investicionom ulaganju u odnosu na 2019. godinu kao i rast prihoda po osnovu poreza na imovinu fizičkih i pravnih lica za 100 miliona dinara. Tome svakako doprinosi i činjenica da smo imali veći poreski obuhvat u 2019. godini ali ukazuje na to da su građani pokazali veću odgovornost i disciplinu u plaćanjima poreskih obaveza po kvartalima. Ovim rebalansom budžeta isplanirano je da do kraja godine uložimo u ono što smo planirali i što je neophodno, a da sa druge strane, one troškove i investicije koje možemo da odložimo za narednu godinu tako i učinimo, istakao je Petrašinović.

Važna odluka na 2. redovnoj sednici gradske skupštine je Odluka o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju u drugom besplatnom pokušaju vantelesne oplodnje o trošku grada. Odluka je koncipirana tako da pravo na to imaju svi oni supružnici, odnosno žene starije od 43 godine a da nemaju više od 45 i koje su do sada iskoristile sve pokušaje o trošku republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Grad će finansirati dva pokušaja u iznosu do 250 hiljada dinara po jednom pokušaju vantelesne oplodnje.

Na dnevnom redu naći će se i predlozi odluka o pristupanju izradi Programa razvoja sporta u gradu Kragujevcu za period 2021-2024. godine i kulture grada Kragujevca za period 2021-2025. godine, a odbornici će se izjašnjavati za promene planova poslovanja privrednih društava i javnih preduzeća čiji je osnivač grad.

Pored toga, tačke o kojima će odbornici diskutovati biće Odluka o značajnim datumima i praznicima koje grad Kragujevac obeležava, promena statuta javnih preduzeća i ustanova kulture kao i one proceduralnog karaktera kao što je radno vreme Apotekarske ustanove Kragujevac. Na sednici će se naći i odluke iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja, kao i imenovanja članova nadzornih i upravnih odbora.

Post Author: Milan

Ostavi komentar