Sednica Okružnog štaba za vanredne situacije

Glavna tema na današnjoj sednici pre svega je pripremljenost subjekata koji su zaduženi za održavanje grada i celog okruga u predstojećoj zimskoj sezoni, izjavila je Biljana Ilić Stošić, komandat Okružnog štaba.

Analizom njihovih izveštaja ustanovili smo da su svi subjekti spremni, da je JKP Šumadija spremna, Strabak kao i Preduzeće za puteve Kragujevac. Na zalihama imamo dovoljne količine rizle, soli i svih ostalih agregata. Analizirali smo i izveštaj o radu protivgradne odbrane u predstojećoj sezoni pošto smo imali nekoliko teških dana. Svim ljudima kojima je načinjena šteta država je već nadoknadila a ako nije u najskorijem roku će nadoknaditi, poručila je Biljana Ilić Stošić.

Rukovodilac radne jedinice u Preduzeću za puteve Kragujevac, Aleksandar Ružić rekao je da su 30. oktobra organizovali smotru Zimske službe gde su svi prisutni upoznati sa usvojenim operativnim planom rada kao i sa kapacitetom mehanizacije koja će biti na poslovima zimskog održavanja. Zimska služba počinje 1. novembra i trajaće do 31. marta. PZP Kragujevac održavaće državne puteve prvog i drugog reda u Šumadijskom upravnom okrugu u dužini od 323 km. Svi putni pravci su raspoređeni po prioritetima, prvog, drugog i trećeg prioriteta. Za poslove zimskog održavanja biće angažovano 16 kamiona sa pratećom opremom, pet utovarnih sredstava, pet dostavnih vozila kao i dva grejdera i sva mehanizacija biće raspoređena na pet punktova. Na zalihama raspolažemo trenutno sa 1200 tona industrijske soli i oko 8000 tona kamenog agregata, izjavio je Ružić.

Na današnjoj sednici usvojeni su i Izveštaj o dostignutom nivou organizovanosti, osposobljenosti i opremljenosti snaga zaštite i spasavanja organizovanih na području Šumadijskog upravnog okruga i Izveštaj o stanju zaštite od neeksplodiranih ubojnih sredstava na području Šumadijskog upravnog okruga.

Post Author: Milan

Ostavi komentar