Savet Univerziteta potvrdio ranije odluke

Savet Univerziteta u Kragujevcu potvrdio je ranije odluke po pitanju statusa rektora Nebojše Arsenijevića, kao i diplome Aleksandra Arsenijevića.

Kako je navedeno u saopštenju, Savet Univerziteta danas je  razmatrao rešenje koje je upućeno od strane v.d. pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i upozorenje ministra i još jednom ponovo jednoglasno odlučio da ne razreši prof. dr Nebojšu Arsenijevića sa funkcije rektora Univerziteta u Kragujevcu, jer nisu ispunjeni zakonom propisani uslovi, kao i da ne poništi javnu ispravu – diplomu o stečenom naučnom nazivu doktora medicinskih nauka Aleksandru Arsenijeviću i stečena nastavno-naučna zvanja, jer je stečena u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i aktima i odlukama nadležnih organa Fakulteta medicinskih nauka.

Savet je, takođe jednoglasno, još jednom pozvao nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na poštovanje autonomije Univerziteta uređene Ustavom Republike Srbije i Zakonom o visokom obrazovanju i pravo članova akademske zajednice i članova organa Univerziteta da, u skladu sa ovlašćenjima uređenim Zakonom, odlučuju o pitanjima iz svoje nadležnosti.

Post Author: Milan

Ostavi komentar