Rođena Milena Pavlović-Barili, osnovan Tanjug

Na današnji dan, 5 novembra 1492, Kristofor Kolumbo otkrio je kukuruz kod Indijanaca na Kubi.

Petog novembra 1882 umro je srpski filolog Đura Daničić, saradnik Vuka Karadžića u borbi za reformu srpskog jezika i pravopisa. Posle studija u Požunu (Bratislava), Pešti i Beču, radio je kao bibliotekar Narodne biblioteke u Beogradu, sekretar Društva srpske slovesnosti i profesor Liceja i Velike škole. U prvom radu, „Rat za srpski jezik i pravopis“ (1847), kojim je doprineo brzoj pobedi Vukovih ideja, potpisao se prezimenom Daničin, umesto porodičnim Popović. Vukove i sopstvene poglede na jezik dosledno je sproveo u prevodima s latinskog „Starog zaveta“. Objavio je više dela iz stare srpske književnosti („Žitije sv. Save“ Teodosija, „Žitije sv. Simeona i sv. Save“ Domentijana, „Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih“ Danila, „Nikoljsko jevanđelje“). Izdao je „Rječnik iz književnih starina srpskih“ i započeo veliki istorijski „Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika“. Pomogao je Vuku u prevodu „Novog zaveta“. Ostala dela: „Mala srpska gramatika“, „Srpska sintaksa“, „Oblici srpskog jezika“, „Istorija oblika“, „Osnove srpskoga ili hrvatskoga jezika“, „Korijeni“, „Srpski akcenti“.

Srpska slikarka Milena Pavlović-Barili, umetnica rafinirane kulture, koja je slikala u nadrealističkom maniru, s posebnim osećanjem za prostor i poetičnu atmosferu, rođena  je 5 novembra 1909. Završila je Umetničku školu u Beogradu, studirala u Minhenu, živela u Rimu i Parizu. U SAD je otišla 1939, gde je bila ilustrator modnog časopisa „Vog“ i scenograf i kostimograf u njujorškim pozorištima. Posle pada s konja, umrla je u Njujorku, u 36. godini života.

Pod komandom generala Oskara Poćoreka (Potiorek) u Prvom svetskom ratu, 5 novembra 1914 počela je austrougarska ofanziva na Srbiju, okončana slomom i bekstvom preko Drine polovinom decembra 1914. Pobede srpske vojske na Ceru i Kolubari prvi su veliki uspesi saveznika nad centralnim silama u Prvom svetskom ratu, a posle ponižavajućeg poraza, Poćorek je penzionisan.

U Jajcu je u Drugom svetskom ratu, 5 novembra 1943  osnovana Telegrafska agencija nove Jugoslavije – Tanjug. Ideju je uoči Drugog zasedanja AVNOJ-a dao Moša Pijade, a prvi direktor bio je Vladislav Ribnikar. Tanjug je do dolaska u Beograd krajem 1944, sa skromnom opremom, stalno bio u pokretu i oglašavao se iz Drvara, s Visa, iz Valjeva i Aranđelovca, odakle je 20. oktobra 1944. javio da je Beograd oslobođen.

 

Post Author: Olivera Ilic

Ostavi komentar