Rođena je Agata Kristi, u bitci na Somi prvi put u istoriji upotrebljeni tenkovi

Rođen je 53 godine Marko Ulpije Trajan, rimski imperator, poreklom iz Španije. Vladao je od 98. do 117. godine i poslednji vodio osvajačke ratove. Pobedio je Dačane i Dakiju pretvorio u rimsku provinciju, a u Aziji od Parćana otrgao Jermeniju, ugušio ustanak u Mesopotamiji i osvojio Vavilon. Rimska imperija tada je dostigla najveći teritorijalni obim i, prema proceni istoričara, imala oko 70 miliona stanovnika. Trajan je inače mnogo gradio, naročito na Balkanu. Najpoznatije građevine: kameni most preko Dunava nedaleko od Kladova koji je vezivao Gornju Meziju (Srbija) sa Dakijom, Trajanov put na desnoj obali Dunava od Singidunuma (Beograda) do mosta, razna utvrđenja u Dakiji, Trajanov stub u Rimu na kom su u bareljefima prikazani prizori iz rata sa Dačanima i mnoge druge.

Rođena je 1890 godine Agata Kristi, engleska književnica, neprevaziđena u pisanju detektivskih romana: „Tajanstvena afera u Stilu“, „Ubica Rodžera Akrojda“, „Đavo pod suncem“…

Za vreme bitke na Somi 1916 godine, Britanci su preuzeli veliku ofanzivu protiv Nemačke, koristeći prvi put u istoriji tenkove. Četrdesetak primitivnih tenkova ušlo je oko milju iza neprijateljskih linija, ali su bili suviše spori da bi zadržali svoju poziciju nakon što je počela nemačka kontraofanziva. Ipak, general Douglas Haig, glavnokomandujući savezničkim snagama na Somi, video je potencijal novog oružja, te je naručio proizvodnju još stotinu tenkova.

Aleksandar Kerenski, vrhovni komadant ruske vojske, uveo je 1917 godine diktatorsku vladavinu, tzv. „kerenštinu“, obeleženu terorizmom, diktatorskom metodom uz demagoške fraze i obmanjivanjem narodnih masa.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar