Rođen je Mikelanđelo

Vilijam Osvajač izvršio je 1066 godine invaziju na Englesku. On je kao normandijski vojvoda upao sa normandijskim i francuskim riterima u Englesku i pobedio kralja Harolda kod Hestingsa, nakon čega je zavladao zemljom.

Rođen je 1573 godine italijanski slikar Mikelanđelo Karavađo. Odlučno je prekinuo sa dotadašnjim idealističkim i intelektualnim shvatanjem slikarstva i orjentisao se ka naturalizmu. Služio se snažnim kontrastima jarkog svetla i dubokih senki, osvetljavajući svoje figure sa strane. Izvršio je veliki uticaj na francusko i holandsko slikarstvo 17. veka. Dela: „Marijina smrt“ (Luvr), „Polaganje Hrista u grob“ (Vatikanski muzej), „Hristos s decom“ (London), „Kockari“ (Drezden), „Prizivanje sv. Mateje“ (Rim).

Umro je 1914 godine srpski kompozitor i muzički pedagog Stevan Stojanović Mokranjac, član Srpske kraljevske akademije i horovođa Beogradskog pevačkog društva, u stilizaciji folklornih motiva uzor generacijama kompozitora. Muziku je studirao na Velikoj školi u Beogradu i na konzervatorijumima u Minhenu, Rimu i Lajpcigu, a po povratku u otadžbinu, osnovao je Srpsku muzičku školu i Beogradski gudački kvartet. Njegove kompozicije odlikuje izvanredan, umnogome neprevaziđen smisao za umetničku obradu narodnih pesama, pri čemu su rukoveti vrhunski domet naše muzike, a crkvena pojanja nesumnjivo među najistaknutijim delima celokupnog pravoslavnog bogosluženja. Napisao je i više muzikoloških studija. Dela: „Rukoveti“ (15), „Primorski napjevi“, „Kozar“, solo pesma „Lem-Edim“, scenska muzika za „Ivkovu slavu“, crkvena muzika „Opelo“, „Akatist Bogorodici“, „Liturgija“.

Jedinice sovjetske Crvene armije prešle su 1944 godine u Drugom svetskom ratu u Srbiju na osnovu jugoslovensko-sovjetskog dogovora.

Moskva je 1949 godie jednostrano otkazala ugovor o prijateljstvu i uzajamnoj pomoći ŠSR i Jugoslavije, što su sledile ostale zemlje „socijalističkog lagera“ – Mađarska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, Čehoslovačka 4. oktobra 1949.

Skupština Srbije usvojila je 1990 godine ustav kojim je ukinuto „trodržavlje“ iz ustava donesenog 1974. godine. Pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija zadržale su autonomiju, ali bez atributa državnosti.

Post Author: Milan

Ostavi komentar