Region Centralne Srbije dobio svog predstavnika u Nacionalnoj asocijaciji kancelarija za mlade

Koordinatorka Kancelarije za mlade grada Kragujevca, Marija Đoković izabrana je za člana predstavništva Nacionalne asocijacije kancelarije za mlade, krovne organizacije saveza gradova i opština na teritoriji RS koje imaju aktivne KZM i rade na razvijanju lokalne omladinske politike. Na mestu predsedavajućeg, na redovnoj Skupštini održanoj u Vrnjačkoj Banji, ponovo je izabran DŽemaludin Paučinac, direktor KZM Novi Pazar, a pored Đokovićeve za članove predsedništva izabrani su koordinatori KZM iz Ivanjice Ivan Stamenić, Biljana Matić iz Sremske Mitrovice, Aleksandar Stojanović iz Leskovca i Ana Petrović, predstavnica KZM Pirot.

Prema rečima izabranog predsedništva u novom sastavu namera je da se kroz aktivan rad i funkcionisanje kancelarija za mlade u svim lokalnim samoupravama nastavi ostvarivanje ciljeva, zatim unapređenje pravnog okvira i opštih uslova za razvoj lokalnog institucionalnog sistema omladinske politike u Republici Srbiji, razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike u gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije kroz rad KZM, ostvarivanje zajedničkih interesa opština i gradova u oblasti lokalne omladinske politike, jačanje kapaciteta opština i gradova za ostvarivanje nadležnosti i pružanje usluga mladima, zastupanje zajednički utvrđenih interesa svojih članova, a posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata od značaja za unapređenje kvaliteta života mladih u Republici Srbiji.

Ivana Antonijević, direktorka Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) u Srbiji predstavila je potencijale jedinica lokalnih samouprava za regionalnu saradnju i na koji način lokalne kancelarije za mlade mogu da učestvuju. Na Skupštini su predstavljeni partnerski projekti Nacionalne KZM i Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije – „Dijalog kafe“ i „Omladinski delegati u UN“. Predstavljen je izveštaj o radu Nacionalne KZM ali i mogućnosti za saradnju sa Republičkim centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima.

Inače, Nacionalnu asocijaciju kancelarija za mlade 2014. godine, osnovalo je 56 lokalnih samouprava a danas broji 110 članica. Osnovni cilj rada Nacionalne KZM je razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike kao i ostvarivanje zajedničkih interesa gradova i opština koji predstavljaju članice Nacionalne KZM.

Post Author: Milan

Ostavi komentar