Razmatran trogodišnji Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada Kragujevca

Trend smanjenja stope nezaposlenosti u Kragujevcu nastavio se u 2020. godini i sa  16 083 lica na tržištu rada iznosi 12,7 odsto, rečeno je na današnjoj sednici Gradskog Saveta za zapošljavanje na kojoj je razmatran predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2021-2023. godine. U 2019. godini ova stopa je iznosila 13,6, što je smanjenje za 0,9 procenata. Smanjen je broj nezaposlenih žena koji je prošle godine prvi put pao ispod 10 000, smanjuje se broj nezaposlenih među osetljivim i teže zapošljivim licima a na tržištu rada je najviše lica sa srednjom stručnom spermom.

I ove godine grad Kragujevac će kod Nacionalne službe zapošljavanja konkurisati sa pet mera aktivne politike zapošljavanja: javne radove za 15 osoba sa invaliditetom, subvencije za zapošljavanje 25 teže zapošljivih lica, subvencije za samozapošljavanje 28 lica, program za dva pripravnika sa visokim nivoom kvalivikacija i ove godine prvi put program za tri pripravnika sa srednjim nivoom kvalifikacija.

U periodu od 2021. godine do 2023. godine iz budžeta grada Kragujevca će za mere aktivne politike zapošljavanja biti opredeljeno 30 miliona dinara i to devet miliona u ovoj godini, 10 miliona u 2022. i 11 miliona dinara u 2023. godini. Ukupan budžet za trogodišnje mere aktivne politike zapošljavanja je blizu 55 miliona dinara, od čega je učešće grada Kragujevca 55, a Nacionalne službe zapošljavanja 45 procenata.

Predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Kragujevca za period 2021-2023. godine. koji je danas razmatrao Gradski savet za zapošljavanje, naći će se pred odbornicima gradskog parlamenta.

Post Author: Milan

Ostavi komentar