Raspisan javni poziv za članove Saveta za mlade

Gradska uprava za društvene delatnosti i poslove sa građanima, raspisala je Javni poziv za izbor članova Saveta za mlade grada Kragujevca.

Savet za mlade grada Kragujevca je savetodavno telo koje podstiče i usklađuje aktivnosti u vezi sa razvojem, ostvarivanjem i sprovođenjem omladinske politike na teritoriji grada Kragujevca i predlaže mere za njeno unapređivanje. Cilj Saveta je poboljšanje i unapređenje društvenog položaja i životnih uslova mladih, kao i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih, u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade za period do 2025. godine.
Poziv se odnosi na udruženja mladih, udruženja za mlade, njihove saveze i istaknute stručnjake iz oblasti omladinske politike da daju predloge za izbor članova Saveta.
Prijave se podnose na posebnom obrascu koji je zajedno sa Javnim pozivom objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca. Rok za podnošenje prijava je 30. oktobar 2020. godine.

Post Author: Milan

Ostavi komentar