Radovi tokom mirovanja vegetacije

Period mirovanja vegetacije omogućio je da se radovi na orezivanju drveća odvijaju kako je planirano.
Orezuju se ulični drvoredi, vrhovi previsokih stabala, najčešće lipa i platana, koji se nalaze na parkinzima i pored stambenih zgrada. Po nalogu Gradske uprave za razvoj obavlja se orezivanje grana koje su upletene u kablove.
U ulici Save Kovačevića krajem prošle nedelje izvršena je popuna drvoreda, posađeno je 7 mladih sadnica kuglastog bagrema. Tokom ove godine planom je predviđena sadnja još oko 750 lišćarskih drvorednih sadnica.
U Velikom parku, u skladu sa vremenskim uslovima, obavljaju se radovi na odgrtanju ruža i plevljenju, okopavanju i prihrani rasade i šiblja.

Post Author: Milan

Ostavi komentar