Prvi put se pojavio Miki Maus, odpočela izgradnja hidroelektrane „Đerdap“

Francuski parlament naimenuje 1610 godine Luja XIII za novog kralja. On je vladao do 1643, a kasnije je, uz pomoć kardinala Rišeljea, zaveo apsolutizam u Francuskoj, ugušio ustanak hugenota i stupio u tridesetogodišnji rat.

U Masačusetsu je 1672 godine donet prvi copyright zakon (Zakon o autorskom pravu).

Rođen je 1859 godine Pjer Kiri, francuski fizičar i hemičar. On je sa svojom ženom Marijom 1898. godine otkrio radioaktivne elemente polonijum i radijum i dokazao da radioaktivnost uglavnom ne zavisi od spoljašnjih uslova. Godine 1903. Marija i Pjer Kiri dobili su Nobelovu nagradu za hemiju.

Umro je 1914 godine srpski književni kritičar i istoričar književnosti Jovan Skerlić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije, najuticajniji kritičar svog vremena. Diplomirao je na Velikoj školi u Beogradu i doktorirao u Lozani. Presudno je uticao na srpsku literaturu, boreći se za realizam i verodostojnost književnog dela. Prve radove objavio je u satiričnim i socijalističkim listovima, a zatim se visprenom kritikom – često beskompromisnom i presuditeljskom – najčešće oglašavao u „Srpskom književnom glasniku“, koji je od 1905. do 1907. uređivao s Pavlom Popovićem, a potom do smrti sam. Dela: rasprave i studije „Pogled na današnju francusku književnost“, „Uništenje estetike i demokratizacija umetnosti“, „Francuski romantičari i srpska narodna poezija“, „Srpska književnost u XVIII veku“, „Omladina i njena književnost“, „Istorija nove srpske književnosti“, „Jakov Ignjatović“, kraće studije, kritike i prikazi sakupljeni u devet knjiga pod naslovom „Pisci i knjige“.

Prvi put se 1928 godine pojavio u javnosti Diznijev crtani junak Miki Maus.

Jugoslavija je 1945 godine definitovno oslobođena od okupatora i jedinice Jugoslovenske armije slomile su i poslednji organizovani otpor neprijateljskih snaga u Drugom svetskom ratu. One su nemačkim trupama presekle odstupnicu, zarobile komandanta grupe armija E, general-pukovnika Aleksandera Lera (Alexander Loehr) – koji je u aprilu 1941. rukovodio bombardovanjem Beograda – i prinudile nemačke trupe na predaju. U četvorogodišnjem ratu, prema zvaničnim podacima jugoslovenskih vlasti, poginulo je milion i 706.000 Jugoslovena, a zemlja je porušena i opustošena.

Otpočela je 1966 godine izgradnja hidroenergetskog i plovidbenog sistema „Đerdap“ na Dunavu.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar