Profesor dr Nenad Filipović ponovo izabran za rektora Univerziteta u Kragujevcu

Savet Univerziteta u Kragujevcu, na sednici održanoj 20. aprila 2021. godine, tajnim glasanjem, jednoglasno je izabrao dr Nenada Filipovića, redovnog profesora Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu, za rektora Univerziteta u Kragujevcu na novi mandatni period od 3 godine.

Od ukupno 21 člana Saveta Univerziteta u Kragujevcu, koga čine 12 profesora Univerziteta, 3 predstavnika studenata i 6 predstavnika Vlade RS, sednici je prisustvovalo 19 članova.

Prof. dr Nenadu Filipoviću novi mandat počinje da teče od 24. decembra 2021. godine, kada će stupiti na dužnost.

Post Author: Milan

Ostavi komentar