Prijave za radno angažovanje kroz koncept ’’Zajedno za zajednicu’’ do 20. marta

U cilju ublažavanja negativnih posledica pandemije Kovid-19 do 20. marta otvoren je poziv za radno angažovanje osoba iz marginalizovanih i osetljivih grupa u gradskim javnim institucijam a i ustanovama, kao i organizacijama civilnog društva po konceptu mere radnog angažovanja „Cash for Work“ (Zajedno za zajednicu).

Prema rečima dr Gordane Damnjanović, članice Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, mera je deo šireg projekta „Inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, dok realizaciju mere radnog angažovanja uz njihovu podršku sprovodi NALED u okviru projekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa“, zajedno sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja a uz podršku i saradnju jedinica lokalnih samouprava. Projekat se na inicijativu i uz podršku ondašnje potpredsednice Vlade RS Zorane Mihajlović, u osamnaest gradova Srbije sprovodi radi inkluzije Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa do 2025. godine, podsetila je dr Damnjanović, a ovaj koncept obuhvata potrebe ciljne grupe, njihove kapacitete i resurse, a u cilju ostvarenja određenog društvenog interesa lokalne zajednice.

Iz godine u godinu projekat se unapređivao i razvijao pa druga faza projektnih aktivnosti pored Vranja, Aleksinca, Pirota, Kruševca i Subotice, uključuje i Kragujevac. Projektom ’’Cash for Work’’ (Zajedno za zajednicu) predviđeno je poboljšanje uslova života najranjivijih kategorija naročito u okolnostima pandemije Kovid-19. Tako će u Kragujevcu 35 Roma i Romkinja, samohranih majki, žena žrtava porodičnog nasilja, nezaposlenih duže od godinu dana, osoba sa invaliditetom ili mladih koji izlaze iz hraniteljskih porodica u periodu od aprila do avgusta dobiti radno angažovanje po modelu javnih radova.

Zahvaljujući ovoj višegodišnjoj saradnji grad Kragujevac je usvojio operativni plan za 2021. godinu i proširio Savet za inkluziju Roma predstavnikom Privredne komore uz pomoć kojih se sprovodi inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa. Za šest jedinica lokalnih samouprava kroz koncept biće angažovano 210 lica sa mesečnom naknadom u neto iznosu od 28.000 dinara za 160 radnih sati sa uplaćenim porezima i doprinosima za socijalno osiguranje. Gradu Kragujevcu je uručeno sto upitnika koje zaiteresovani mogu da se preuzmu na kružnom šalteru u zgradi Gradske uprave, u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje i Kancelariji za romska pitanja kao i na sajtu NALED-a, objasnila je dr Damnjanović.

Za učesnike u programu obezbeđena je mentorska podrška lokalnih medijatora, obuka za obavljanje posla koju organizuje poslodavac kao i obuka za uvod u obavljanje posla koju organizuje izvođač projekta (NALED). Uz to, na raspolaganju im je neophodna radna oprema, zaštitna sredstva za prevenciju od Kovid–19, a obezbeđeni su i paketi pomoći sa prehrambenim proizvodima, higijenskim i dezinfekcionim sredstvima i sve to u svetlu nastavka drugog kruga aktivnosti predviđenog za kraj godine.

Pre otpočinjanja radnog angažmana, učesnici će proći obuku za aktivno traženje posla – pisanje biografije (CV) i sticanje veština kako da traže i prijave se za posao.

Prema rečima dr Gordane Damnjanović, članice Gradskog veća za zdravstevnu i socijalnu zaštitu uz usvojeni operativni plan i angažovanjue predstavnika Privredne komore u Savetu za inkluziju Roma, očekuje se da se što više privrednika prijavi NALED-u jer drugi projekat koji će se realizovati do kraja godine biće i za privatni sektor. Ovog puta najveći broj prijavljenih biće angažovani u JKP Šumadija Kragujevac, Spomen park ’’21. oktobar’’, Dom zdravlja, Hitna pomoć, UKC Kragujevac a prijavile su se i veće i manje kompanije i udruženja, civilni sektor.

Za učešće u programu zainteresovani prijavne formulare mogu da preuzmu na kružnom šalteru u zgradi Gradske uprave, u Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje i Kancelariji za romska pitanja kao i na sajtu NALED-a, za pomoć za popunjavanje obrazaca mogu da se obrate medijatorima, a popunjene prijavne formulare pošalju na e-mail zajednozazajednicu@naled.rs do subote, 20. marta.

Post Author: Milan

Ostavi komentar