Prevencija HIV infekcija kod osoba na izdržavanju krivičnih sankcija

Unapređenje vidljivosti lokalnih servisa kako bi se doprinelo prevenciji HIV-a i pravo na zdrav život kod osoba na izdržavanju krivičnih sankcija u Kragujevcu, bila je tema prvog okruglog stola koji su uz podršku lokalne samouprave održale organizacije civilnog društa Ženski centar „21 Vek“ i Udruženje „Stablo“.

Dve organizacije su tokom 2109. i 2020. godine, zbog lošeg uticaja na zdravlje, sprovele istraživanje izloženosti osoba na izdržavanju krivičnih sankcija diskriminaciji, nasilju i socijalnoj isključenosti , a jedan deo ispitivanja koje je u najvećoj meri obuhvatilo Rome, odnosilo se i na znanje o prenosu HIV infekcija. Kako je kazala Gordana Petrović iz Ženskog centra „21 vek“, ispitanici su, imajući u vidu da je reč bilo o anonimnoj anketi bili veoma iskreni u odgovorima. Rezultati su pokazali da je 80,7 procenata čulo za HIV i AIDS, ali samo 5 % ispitanika zna sve puteve prenošenja a 27% sve načine prevencije HIV-a. Istraživanje je pokazalo i da za mogugućnost anonimnog i poverljivog savetovanja i testiranja na HIV ne zna čak 75,3 odsto ispitanika.

Tokom maja ove godine, sprovedeno je i istraživanje MSM populacije, koje je podržalo Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje „Batut“, i tom prilikom bilo je obuhvaćeno 300 ispitanika. Od tog broja 25% su bila lica na odsluženju krivičnih sankcija, među kojima je, posle testiranja utvrđeno da su HIV pozitivni.

Današnji okrugli sto, kome je prisustvovala članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dr Gordana Damnjanović, je prva od aktivnosti koji u okviru projekta Timočkog omladinskog centra finansira Global fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Podaci koji su nam danas predstavljeni veoma su značajni za preduzimanje aktivnosti kojima će grad Kragujevac u saradnji sa ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite i predstavnicima civilnog sektora, uspostaviti bolje servise usluga za naročito osetljive vulnerabilne kategorije stanovništva kada je reč o prevenciji HIV. Naša saradnja u zaustavljanju epidemije HIV-a i AIDS-a je odgovor na još jednu pandemijsku svetsku krizu koja postoji od 80-ih godina prošlog veka, na šta nas obavezuje Pariska deklaracija koju je grad Kragujevac potpisao 2020. godine, poručila je Damnjanović.

Kako se danas čulo jedan od ciljeva projekta je da se u akcionim planovima i dokumentima grada Kragujevca koji se tiču javnog zdravlja, kao ciljna grupa uvrste i osobe na izdržavanju krivičnih sankcija, jer je tokom istraživanja primećeno da postoji velika potreba za očuvanjem zdravlja bivših osuđenika s prioritetom na prevenciju HIV-a i polno prenosivih bolesti.

Inače, do kraja godine planirana je izrada i distribucija vodiča u oblasti testiranja na HIV i druge polno prenosive bolesti, koji će biti dostupni osobama na izdržavanju krivičnih sankcija, zatim ukoliko epidemiološki uslovi dozvole, organizovanje tribina u Okružnom zatvoru u Kragujevcu kao i izrada i primena protokola za prepoznavanje, prijavljivanje i postupanje sa žrtvama nasilja među osobama na izdržavanju krivičnih sankcija.

Post Author: Milan

Ostavi komentar