Preminuo Pablo Pikaso

U Sremskim Karlovcima je pod predsedništvom patrijarha Josifa Rajačića 1851 godine , održan Blagoveštenski sabor, poslednji politički skup Srba u Ugarskoj. Na osnovu privilegija, dobijenih od Beča, koje su smatrane međunarodnim ugovorima, zatražena je posebna teritorija za Srbe pod nazivom Vojvodina Srpska, s vojvodom na čelu i sopstvenom administracijom, ali Ugarski sabor potom nije želeo ni da razmotri te zahteve. Održavanje Sabora odobrio je austrijski car Franc Jozef, ali je dvor u Beču Sabor iskoristio jedino da zaplaši mađarske feudalce i umanji njihove aspiracije. Sabor je ipak značajan za istoriju Srba u Vojvodini i srpstva u celini, jer je izrazio ideju jedinstva srpskog naroda.

Umro je 1973 godine Pablo Pikaso, slikar, vajar, dekorater i keramičar. Počeo je kao postimpresionist, zatim postao rodonačelnik kubizma, prošao klasičnu fazu, pa se ponovo vratio kubizmu i približio apstraktnoj umetnosti. Neobično ingeniozan, raznovrstan i plodan umetnik koji je imao veliki uticaj na svetsku likovnu umetnost.

Poslednji put se 1946 godine sastalo Društvo naroda, osnovano 1919. na Konferenciji mira u Versaju sa zadatkom da očuva svetski mir.

Savezna Republika Jugoslavija i Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija potpisale su 1996 godine sporazum o normalizaciji odnosa.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar