Predstavljeni rezultati projekta ”Poziv za pomoć”

Tokom šest meseci projekta „Poziv za pomoć“ ostvareno je preko 200 sati dežurstva na SOS telefonu, 60 sati psihološke podrške, 80 sati pravne podrške, 10 žena je dobilo pravno zastupanje u sudskim postupcima i realizovana je obuka za nove članice ’’Oaze sigurnosti’’ za pružanje podrške ženama žrtvama nasilja u porodici čime smo ojačali tim, rekla je na završnoj konferenciji Mina Mijailović menadžerka projekta. Projekat je pokazao da se broj žena koje trpe nasilje ne smanjuje ni u Kragujevcu ni u Srbiji, a 30 žena žrtava nasilja godišnje u Srbiji izgubi život. To je opominjući broj i pokazuje da su ovakvi projekti i aktivnosti pružanja podrške 24 sata neophodni , jer znače i bezbednost zajednice, zaključila je Mijailović.

Projekat se realizovao uz podršku UNDP-a, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Republike Srbije, a finansiran je od strane Kraljevine Švedske i traje do 15. decembra. Cilj projekta je unapređenje zaštite žena u situacijma nasilja kroz uspostvljanje SOS telefona i drugih kanala komunikacije.

Broj žena koje se javljaju ne pokazuje pravu sliku raspostranjenosti nasilja nad ženama a ono što je zajedničko svima je da su u pitanju godine nasilja. Druga stvar koja je veoma uznemirujuća je da se posle 20 godina aktivne borbe i rada na unapređenju položaja i zaštite žrtava nasilja u porodici, žena vrati iz institucije nezadovoljna. Većina žena je ekonomski zavisna od nasilnika, nema podršku porodice i sredine, a uz neadekvatno postupanje institucija ženi kao izbor ostavlja da ostane u nasilju i zato je važno ženu razumeti i pružiti joj određenu podršku, rekla je Vera Simić, koordinatorka savetovališta u Oazi sigurnosti.

U Kragujevcu je 2008. godine potpisan Protokol o međusektorskoj saradnji u procesu zaštite žrtava nasilja u porodici. Potpisnici Protokola su Centar za socijalni rad, Policijska uprava, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Klinički centar, Školska uprava, Grad Kragujevac i NVO Oaza Sigurnosti i do danas realizovani su projekti i izrađeni akcioni planovi sa definisanim strateškim i operativnim ciljevima, aktivnostima i procesnim indikatorima.

Međusektorski pristup i dobra zakonska regulativa nisu dovoljni da bi se sprečilo porodično nasilje ili bar umanjilo. Tokom 2020. godine prijavljeno je 1029 slučajeva nasilja, 600 prijava tokom vanrednog stanja a procesuiranih svega 44. Ove godine do danas 931 prijava nasilja u porodici ka Centru za socijalni rad i ukupno 11 procesuiranih, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. To mi daje zapravo da kažem da i pored odlične saradnje i učinjenih napora u ovoj oblasti, predstoji nam, da kroz ovakve male projekte kao što je telefonsko savetovalište i projekte rodne ravnopravnosti pružamo podršku žrtvama porodičnog nasilja, najpre informisanjem, jačanjem i osnaživanjem žena da prijave nasilje a onda i da ga procesuiraju, rekla je dr Gordana Damnjanović, članica Gradskog veća i istakla da su nacionalna priznanja dodeljena gradu Kragujevcu, kao što je priznanje Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost za saradnju sa civilnim sektorom i preduzete aktivnosti tokom 2021. godine, značajna ali i obavezujuća. Zato Kragujevac i ide korak dalje u smislu ekonomskog osnaživanja žena i to projektom stanovanja uz podršku. Takvim projektom aplicirali smo kod UNOPS-a a programom su uključene žene koje izlaze nakon šest meseci iz Sigurne kuće, mladi koji izlaze iz hraniteljskih porodica, Romi i Romkinje kao i višečlane porodice sa osobama sa invaliditetom.

Post Author: Milan

Ostavi komentar