Predavanje akademika Slobodana N. Vukosavića na Univerzitetu – „Integracija elektronski upravljanih izvora u elektroenergetski sistem“

Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i Univerzitet u Kragujevcu, u utorak, 1. novembra 2022. godine sa početkom u 11.00 časova organizuju predavanje akademika Slobodana N. Vukosavića, redovnog profesora Katedre za energetske pretvarače i pogone Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu „Integracija elektronski upravljanih izvora u elektroenergetski sistem“.

U okviru predavanja biće razmatrani problemi upravljanja električnim mrežama sa značajnim udelom obnovljivih izvora i tehnički preduslovi za njihovu integraciju u elektroenergetski sistem.
Univerzitet u Kragujevcu sa zadovoljstvom poziva sve zainteresovane profesore, saradnike i studente da prisustvuju ovom predavanju.
Biografija predavača:
Prof. dr Slobodan N. Vukosavić doktorirao je 1989. na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kom i radi od 1993. godine. U zvanje redovnog profesora izabran je 2003. godine. Osnovne oblasti naučnog rada prof. Vukosavića su elektromehaničko pretvaranje energije, digitalno upravljanje, industrijska robotika i energetska elektronika. Značajan deo njegovog naučnog rada obuhvata istraživanja u oblasti industrijske robotike i proizvodnih automata. Inicijator je i koordinator naučnoistraživačkog rada domaćih fakulteta i instituta u oblasti zaštite životne sredine. Publikovao je veliki broj radova i knjiga. Dobitnik je Tesline nagrade za vrhunska inženjerska dostignuća i Nagrade Privredne komore Beograda. Za pridruženog profesora Northeastern univerziteta u Bostonu izabran je 2003. godine. Redovni je član i sekretar Odeljenja tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti.

Apstrakt predavanja:
Stabilnost i pouzdanost napajanja u sistemima sa uvećanim udelom obnovljivih izvora određena je dinamičkim svojstvima mrežnih pretvarača, uređaja energetske elektronike koji povezuju električnu mrežu sa obnovljivim izvorima, postrojenjima za skladištenje, prenosnim vodovima sa jednosmernim strujama i aktivnim potrošačima. Dok su osnovna dinamička svojstva sinhronih generatora određena elektromagnetskim i mehaničkim pojavama, dinamika mrežnih pretvarača zavisi od upravljačkih algoritama čiji se rad oslanja na poznavanje parametara mreže. Varijabilnost obnovljivih izvora stvara potrebu za gradnjom značajnih baterijskih postrojenja za skladište energije. U zemljama sa značajnim udelom vetroelektrana i solarnih elektrana, troškovi integracije
obnovljivih izvora višestruko premašuju troškove gradnje samih izvora. U okviru predavanja biće razmatrani problemi upravljanja električnim mrežama sa značajnim udelom obnovljivih izvora i tehnički preduslovi za njihovu integraciju u elektroenergetski sistem.

 

Post Author: Milan

Ostavi komentar