Predat Projekat za izvođenje za rekonstrukciju Trga Radomira Putnika

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Grad Kragujevac – Gradska uprava za razvoj i investicije zaključila je 4. marta 2022. godine ugovor o izradi projektno tehničke dokumentacije, sa grupom ponuđača REVOLUTION ARCHITECTS d.o.o. sa sedištem u Beogradu, ANDZOR ENGINEERING d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, i DBA d.o.o. sa sedištem u Novom Sadu, čiji je predmet izrada projektno tehničke dokumentacije – Projekta za izvođenje za rekonsturkciju Trga Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu.

Grupa ponuđača je u skladu sa ugovorenim rokom od 10 dana, od dana dostavljanja projekta za građevinsku dozvolu i pravosnažnog rešenja o izdatoj građevinskoj dozvoli, dostavila Projekat za izvođenje za rekonstrukciju Trga Vojvode Radomira Putnika u Kragujevcu.

Nakon toga sledi pribavljanje saglasnosti na Projekat za izvođenje od strane JP Urbanizam koje je uradilo idejno rešenje, a potom javna nabavka za izbor izvođača radova.

Post Author: Milan

Ostavi komentar