Poziv za uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska povodom raspisanih predsedničkih izbora

Povodom raspisanih izbora za Predsednika Republike Srbije koji će se održati 3. aprila 2022. godine, Gradska uprava za društvene delatnosti grada Kragujevca izložila je na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje Grada Kragujevca i poziva građane sa prebivalištem odnosno boravištem na teritoriji Grada Kragujevca da mogu izvršiti: uvid u birački spisak i podnesu zahtev za upis, brisanje iz biračkog spiska, izmenu, dopunu ili ispravku podataka u biračkom spisku.

Uvid u birački spisak i podnošenje zahteva za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku može se vršiti svakog radnog dana od 730 – 1530 sati, sve do 18. marta 2022. godine do 2400 sata kada će birački spisak biti zaključen.
Građani Republike Srbije mogu da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i putem internet portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na internet adresi https://upit.birackispisak.gov.rs/ unošenjem podatka o JMBG-u i br. lične karte birača.

Birača koji nije upisan u birački spisak, upisuje do njegovog zaključenja gradska uprava, a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora (30. marta do 24 časa.) upisuje na osnovu rešenja, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Svaki građanin može organu nadležnom za vođenje ili ažuriranje biračkog spiska podneti zahtev za upis, brisanje, ispravku ili dopunu biračkog spiska ako on, ili drugi građanin nije upisan u birački spisak, ili je upisan, a nema biračko pravo, ili nema biračko pravo na području opštine u kojoj je upisan u birački spisak, ili ako neki od podataka iz biračkog spiska nije pravilno upisan.

Ime i prezime birača koji je pripadnik nacionalne manjine može se upisati i prema pravopisu pripadnika nacionalne manjine.

Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku podnosi se Gradskoj upravi za društvene delatnosti, Kragujevac (zgrada organa Grada Kragujevca – treći sprat, kancelarija br. 311).

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.

Obaveštavaju se građani, da Gradskoj upravi za društvene delatnosti, mogu najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska (12. mart), podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima za narodne poslanike glasati prema mestu boravišta u zemlji, ili inostranstvu. Radi uvida u birački spisak i podnošenja zahteva za promene u biračkom spisku sa sobom obavezno poneti ličnu kartu, a po potrebi i druge dokaze.

Post Author: Milan

Ostavi komentar